Рискът от опрашване въвежда отстояния при производството на посевен материал от сорго

BASF

соргоЗаради риска от кръстосано опрашване се въвеждат отстояния при някои житни култури, от които се произвежда посевен материал. Това е основната промяна в Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз. Проектонаредбата е публикувана на страницата на МЗХГ.

През 2018 г. е приета Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1027 на Комисията от 19 юли 2018 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на разстоянията на изолиране за Sorghum spp. /сорго/, която следва да бъде въведена в националното законодателство. В проектонаредбата са посочени и минималните разстояния за производство на базови и сертифицирани семена от канарско просо и ръж, тритикале и царевица.

В схемите за сертификация на семената е изменен стандартът за разстоянията на изолиране при отглеждане на Sorghum spp., основно за да се вземат предвид зоните, в които присъствието на S. halepense или S. sudanense създава особен проблем заради кръстосаното опрашване, съответно е необходимо да се направи изменение в приложението на Наредбата относно пространствената изолация при производство на семена от сорго. Така полето за отглеждане на посевен материал от сорго трябва да е изолирано на 400 м при производството на базови семена и на 200 м при сертифицирани.

 

Leave a Comment