Обнародван е ЗДОО за 2019 г. Земеделците плащат осигуровки върху 400 лв.

BASF

консултант в земеделиетоРегистрираните земеделци и тютюнопроизводители ще плащат от 2019 г. осигуровки върху 400 лева минимален осигурителен доход. Сумата е фиксирана в чл. 9 на Закона за държавното обществено осигуряване /ЗДОО/, който е обнародван в днешния 102 брой на „Държавен вестник“ от 11 декември 2018 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица ще е 560 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход става 3000 лв.

В чл. 10 се определя минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г., а именно: от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.; от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.

Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. ще е 9 лв., а дневният максимален размер ще е 74,29 лв.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е решено да е 380 лв.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2019 г. ще бъде 540 лв.

Leave a Comment


осем − = 6