Агрометеорология: Условия за слаба вегетация, посевите запазват общото си състояние

BASF

Надежда Шопова, агрометеорологАвтор: Надежда Шопова, агрометеоролог

През първото десетдневие на декември агрометеорологичните условия се определяха от динамично време. Средните температури за периода останаха положителни, но под биологичния минимум, необходим за вегетационно развитие и стойности както следва (Ямбол 1.3⁰С Сливен 2.5⁰С Чирпан 0.2⁰С; Хасково 1.6⁰С; Кърджали 1.3⁰С Пловдив 1.3⁰С; Пазарджик 1.6⁰С). Валежи със стопанско значение от дъжд и сняг в земеделските райони на Южна България не бяха регистрирани. Максималните стойности бяха между 10⁰С и 12⁰С. В по-топлите слънчеви дни, около и след обяд при зимните житни култури протичаха слаби вегетативни процеси. В края на периода условията бяха подходящи за повърхностни обработки на свободните площи.

През второто десетдневие на декември съществена промяна в агрометеорологичните условия не се очаква. Минималните температури ще са около минус 2.0⁰С, а максималните около 10.0⁰С. Превалявания са възможни след средата на  периода, предимно от дъжд и без стопанско значение.

Въпреки слабите процеси на развитие, съществена промяна в състоянието на посевите няма да се наблюдава. Най-рано засетите площи с ечемик и пшеница ще са в начало на братене, а засетите след агрометеорологичните срокове – в поникване. Масова за района ще бъде фенофаза трети лист, при рапицата листообразуване-формиране на розетка. Очакваните температурни постъпления ще са близки до биологичния мининум и отново ще има условия за протичане на вегетация при житните.

http://plovdiv.meteo.bg

032 632422 НИМХ-Пловдив

Leave a Comment


+ 5 = осем