ФАО и НАСА стартират ново поколение инструмент, който ще показва онлайн горите и земеделската земя

BASF
Collect Earth Online ще позволи на всеки да проследява промените в земеползването от всяка точка на света

Отсега нататък ще бъде по-лесно да се проследяват промените в горските територии и използването на земята благодарение на новия инструмент с открит достъп, разработен от НАСА и Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), с поддръжката на разработчиците на Google Earth Engine и програмите на САЩ SilvaCarbon. Инструментът ще позволи на всички да следят промените в използването на земята и пейзажа от всяка точка на света.

Collect Earth Online - ФАОCollect Earth Online (CEO) разширява възможностите на инструмента FAO Open Foris Collect Earth, който през последните няколко години направи възможно събирането на огромно количество данни за използването на земята и обезлесяването чрез сателитни изображения. СЕО ще бъде централната технология, подкрепяща глобалната програма за дистанционно наблюдение на ФАО. Новата онлайн платформа е безплатна, отворена за всички, не изисква изтегляне или инсталиране и позволява на потребителите системно да проверяват всяко място на Земята, използвайки сателитни данни.

Инструментът от следващо поколение улеснява проучванията, събирането на извадки и използването на методите за натрупване. Достъпът до СЕО може да се получи само като кликнете върху връзката http://collect.earth/ и се регистрирате на платформата.

„Това иновативно решение ще ни позволи да съберем най-новите данни за околната среда и промените, които се случват в нея по по-ефективен начин, като включим местни експерти, които познават ландшафта и са запознати с екологичните проблеми. По този начин то ще ни помогне да получим и разширим практическия принос в момент, когато екологичните предизвикателства стават все по-спешни и безпрецедентни „, каза Мете Уилки, ръководител на отдел“ Политика и ресурси „към Горското управление на ФАО.

„Платформата на СЕО е краудсорсингова платформа, базирана на сателитни изображения, които променят начина, по който се сборуват данните за Земята“, заяви глобалният програмен мениджър на SERVIR за НАСА Дан Ъруин. „Тя извлича информация от сателитните данни, събрани в продължение на четири десетилетия, и може да помогне на страните по света да направят по-точна карта и да контролират своите гори.“

Мониторингът на горите в световен мащаб става все по-трудна и необходима задача, тъй като тяхното значение за дървесината и горивата сега е допълнено от ролята им в съхранението на въглерод, борбата с вредителите и т.н. Например, отделът за контрол на скакалците на ФАО използва инструментите на Open Foris за подобряване на прогнозите и контрола за епидемии.

Както ФАО, така и НАСА очакват, че тъй като повече хора използват този инструмент, обхватът му ще се разшири. Например ще се използва при управление на бедствия и наблюдение на ледниците. Неговият открит и облачен характер не само ще разширява достъпа, но и  ще действа като буфер срещу загубата на данни, което е от голямо значение при условия, при които цифровите и компютърните ресурси са ограничени. Това отваря обещаващи перспективи за предприятията, като се започне от опитите за опазване на естествените местообитания на дивите животни до по-широки проекти за измерване на взаимозависимостта между биомасата и бедността.

Leave a Comment


пет + = 12