661 студенти Випуск 2018 на Аграрния университет се дипломираха

BASF
Селскостопанска академия ще поеме таксите на бъдещи магистри, които като бакалаври постъпят на работа в някое от 40-те научни звена, съобщи на промоцията председателят проф. Васил Николов

дипломиране на Нипуск 2018 в Аграрния университет

661 студенти на Аграрния университет в Пловдив, Випуск 2018, се дипломираха като бакалаври и магистри и получиха документите си за завършено образование на тържествена церемония в Аулата днес, 13 декември. Залата бе препълнена от родители, приятели, преподаватели, студенти и официални гости на събитието.

401 бакалаври приключиха обучението си в 18 специалности със среден успех 4,73 и с 5.03 от държавния изпит. 260 студенти с магистърска степен постигнаха отличен среден успех от 5.52. На Карина Ангелиева, заместник-министър в МОН, бе присъдено почетното звание Доктор Хонорис Кауза. Десет души придобиха образователна и научна степен „доктор“. Бяха съобщени имената и на новите главни асистенти.

В словото си към студентите ректорът проф. д-р Христина Янчева поощри възпитаниците на АУ, че оттук нататък ще поемат по пътя на професионалната си реализация отлично подготвени. Свидетелство за качеството на образованието им е рейтинговата система, в която университетът вече две години заема първите места в специалностите Растениевъдство, Растителна защита и Животновъдство. Ректорът припомни, че тази година Аграрният университет е бил домакин на втората международна конференция „Храни 2030″, на „Международни дни на полето“ и на форума на младите фермери.

„Не прекъсвайте връзката си с вашите преподаватели“, посъветва напускащите Алма Матер студенти проф. Янчева, и им пожела здраве, мъдрост и на добър час.

Проф. Христина Янчева връчи дипломата на Елица Саллакова и на ...

Проф. Христина Янчева връчи дипломата на Елица Саллакова и на …

... Ралица Русева

… Ралица Русева

Две момичета бяха първенци на випуска бакалаври, дипломирали се с оценки 6.00- Елица Саллакова, специалност Агрономство и Ралица Русева – Растителна защита.

Наградата на ректора бе присъдена на Мирослав Кузмов, отличник с успех 5.98 в специалността Зооинженерство.

Мирослав Кузмов получи наградата на ректора

Мирослав Кузмов получи наградата на ректора

Най-успешният „Еразъм +“ студент на випуска е Мария-Йоана Маринова, специалност Агрономство.

АУ отличници на випуск 2018

Общо 19 бакалаври завършват с успех по-висок от 5.50 от курса на следване.

С максималната оценка 6.00 се дипломираха седем магистрати.

В привестствие към залата отличничката на випуска Ралица Русева пожела на колегите си да не спират да мечтаят. И припомни българската мъдрост: „Който за Хляба на човеците работи, той е най-благословен, защото от Хляба никой не е по-голям!“

Отличничките магистри

Отличничките магистри

Студентската клетва, която Елица Саллакова произнесе и залата повтори, изправи на крака всички.

Карина Ангелиева

Карина Ангелиева, Доктор Хонорис Кауза

След връчването на званието „Доктор Хонорис Кауза“, което й бе присъдено за „изключителни заслуги в развитие на интернационализацията и издигане престижа на Аграрния университет в европейски мащаб“ Карина Ангелиева призна, че се чувства не по-малко развълнувана от студентите. С огромно уважение към знанията на агрономите, тя заяви, че всички хора зависят от качеството на тяхната работа, свързана с производството на храна. Карина Ангелиева пожела на дипломиращите се да бъдат отворени към света и винаги да се връщат в родината си.

Професор Васил Николов връчи пластиката с.със св. Георги на Георги Георгиев

Професор Васил Николов връчи пластиката с.със св. Георги на Георги Георгиев

Председателят на Селскостопанска академия /ССА/ проф. Васил Николов се отказа да чете подготвеното обръщение към студентите, защото е „дълго и сложно“. Оставяйки листовете настрана, той пожела на бакалаврите и магистратите най-важното: успех в живота и лично щастие. Проф. Николов съобщи, че УС на академията е взел решение бакалаврите, които постъпят на работа в някое от 40-те структурни звена на ССА, да бъдат финансирани при записване на магистратура. Академията ще поеме таксите за обучението им, а по-нататък ще им помогне и в докторантурите. Председателят допълни, че за докторантура в ССА ще могат да се обучават само хора, чиято бакалавърска или магистърска степен е в областта на аграрните науки.

Проф. Николов връчи пластики на св. Георги – закрилникът на животновъдите и на св. Димитър – покровителят на растениевъдите, на двама отличници бакалаври – Георги Георгиев и Борис Брестнички.

Момчил Тасков поздрави студентите

Момчил Тасков поздрави студентите

Към студентите се обърна и председателят на Националния съюз на зооинженерите в България Момчил Тасков, който е и търговски мениджър на фирма Агритоп. Той увери възпитаниците на Аграрния университет, че бизнесът търси млади, умни и успешни хора.

Официален гост на промоцията в АУ бе вицепремиерът Марияна Николова. Земеделският министър Румен Порожанов бе изпратил поздравително писмо, с което приветства бъдещите млади лица на сектора.

 

 

 

Leave a Comment