На 14 декември празнуват ветеринарите!

BASF

ветеринариНа 14 декември е професионалният празник на специалистите във ветеринарната медицина. До не толкова отдавна в България не е имало и един ветеринарен лекар. Първите такива идват от руската армия по време на Освобождението и остават тук.

В написаните през 1881 г. „Временни правила за устройването на медицинско управление в България“ между хуманната и ветеринарна медицина не е направено ясно разграничение. В същата година д-р Иван Нейман е назначен за Главен ветеринарен лекар на Княжество България. Той се заема да организира военната ветеринарна служба и разработва „Законопроект за положението на ветеринарната част у войската“. В официалния списък на лекарите от февруари 1883 в раздела ветеринарни лекари освен Иван Нейман са посочени само още три имена. По-късно като главен ветеринарен лекар и ръководител на военната и гражданска ветеринарна служба в България е назначен Фортунат Хелховски. Той разработва глава 11 от Санитарния закон, която урежда ветеринарната служба. Според този закон, гласуван през 1888 г., всеки окръг трябва да има ветеринарен лекар.

Оттогава досега броят на ветеринарните специалисти е нараснал стотици пъти. Днес специалистите са или частно практикуващи, или служители на Българската агенция по безопасност на храните.

Leave a Comment


5 − две =