Промените в Закона за животновъдство на първо четене в парламентарната комисия

veliko-narodno-sabranieДнес, 20 декември, Комисията по земеделие, храни и гори в Народното събрание ще разгледа на първо четене предложените изменения в Закона за животновъдство. Заседанието започва от 14:30 часа. Промените касаят основно развъдните организации.

Законопроектът предвижда да се създаде Национален съвет по генетични ресурси, в който ще участват председателите на развъдни организации, представители на Изпълнителната агенция по репродукция и селекция в животновъдството, експерти от МЗХГ, учени от Селскостопанска академия и образователни структури.

За да получат разрешение за извършване на развъдна дейност, организации освен изискваните досега документи и описания, трябва да представят и списък на членовете, извършващи развъдна дейност, заедно с подписите им. В развъдните организации трябва да има процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете, уреждането на споровете и спазването на принципа на недискриминация.

Увеличават се правата на Изпълнителната агенция по репродукция и селекция в животновъдството /ИАСРЖ/. С промените в закона агенцията ще може да издава предписания за отстраняване на пропуски и нарушения, ще издава актове за установяване на административни нарушения и ще прави предложения за отнемане на разрешителното на съответната развъдна организация.

Предвидени са санкции за развъдните организации. Ако те не подадат в срок информация на ИАРСЖ за поддържане на информационната система, ще бъдат глобени с 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер. Развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в програмата, ще бъде наказана с имуществена санкция от 1500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – с 3000 до 5000 лв.

Leave a Comment