САРА: Биогоривата ще са с 11% повече, пшеницата ще е скъпа

BASF

пшеницаИзследванията на САРА (Център за икономически изследвания в селското стопанство към ИАИ) за конкурентоспособността на зърнения сектор през предходната 2017 година показват най-високите си равнища, за всички години от 2000 г. насам. При максимална стойност на индекса от 1, която практически не може да бъде достигната от никоя страна в света, България през 2017 година има индекс от 0,77. Това означава, че в продуктово и стойностно изражение страната превишава с между 4-6 пъти средните световни показатели на човек от населението.

До 2017 г., последната най-добра година по този показател е била 2014 г., когато индексът на конкурентоспособност е бил 0,76. През последните години се отчита видимо подобрение в стойностната компонентна на индикатора, което свидетелства, за приближаване по-близко до средните световни износни цени. (Пред Агро Пловдив доц. Божидар Иванов допълни, че индексът за земеделието за 2018 г. се очаква да бъде по-нисък. Причината е в понижените цени на маслодайните култури, предимно на слънчогледа, а също и на царевицата. Официалната статистика ще бъде оповестена по-късно през годината.)

Изкупните цени през зимните месеци по прогнози на САРА ще бъдат: фуражна пшеница
(Североизточен район) – 330-340 лв/т, хлебна пшеница – 350-360 лв/т, царевица (Централна Б-я) – 260-270 лв/т, ечемик (Югоизточна Б-я) – 340-350 лв/т, слънчоглед (Централна Б-я) – 520-530 лв/т.

През декември, 2018 г., FOB цените на зърнените култури от Украйна отбелязват леко покачване. Прави впечатление свиване на разликата между цените на хлебна и фуражна пшеница, които от 20-25 US$/т, вече са в рамките на 10 US$/т. Хлебната пшеница и ечемика се изнасят на цена от 238 US$/т, фуражна пшеница – 224 US$/т. При царевицата цената нараства до 173 US$/т.

В следващите 2-3 месеца на 2019 г., влияние върху пазара на пшеницата ще оказва предлагането от южното полукълбо, както и новините за развитието на новите посеви. Цените извън Европа леко поевниняват и ако еврото повиши своя обменен курс, цената ще продължи надолу, докато в противен случай ще остане висока.

По данни на Oilworld, производството на биогорива през календарната 2018 г. ще достигне 40,2 млн.т, с 11% повече в сравнение 2017 г. През 2019 г. се очаква нов скок до 44 млн.т. Това ще попречи на ценовото повишение поне до лятото на следващата година. Цените на всички маслодайни семена са насочени надолу, с изключение на рапицата, където цените заради ниската тазгодишна реколта и по-слабото очакване за новата вървят нагоре.

През 2018 г. се отбелязаха най-ниските за последните 13 години цени на палмовото масло.
Вносните цени в Ротердам са около 505 US$/т. Средно за периода 2008-2018 г. цената е била около 780 US$/т, като средногодишната вариация на цената през годините е около 13-15% и САРА прогнозира покачване средно до 600-620 US$/т за следващата 2019 година.

Leave a Comment


− 3 = едно