Краставиците в ЕС поевтиняха с 32% през декември, без оптимизъм за БГ доматите

BASF

домати на тържищетоИзследванията на САРА за конкурентоспособността на българското зеленчукопроизводство, направени на базата на доматопроизводството през 2017 година, показват най-високите си равнища за последните поне 10 години. Индексът на конкурентоспособност през 2017 г. достига 0,49, при максимална стойност 1, което означава, че достигаме средните, съпоставими със световните равнища в това производство. По производствената компонентна имаме индекс от 0,46, докато в стойностната компонентна отбелязваме скок до 0,52. Високите нива на стойностната компонентна, която отчита брутните приходи от производството на домати, се дължи на чувствителното нарастване на търгуваните цени, отнесено към външнотърговските световни цени.

До 2017 г., индексът на конкурентоспособност на доматопроизводството след 2007 г. непрекъснато намалява. Причината за подобрението на конкурентоспособността в производството на домати се дължи на повишаване на производството и особено на цените (реферирани към износните цени) в последните 2-3 години.

Постигнатите през 2017 г. рекордни за последното десетилетие равнища на индекса на
конкурентоспособност при доматите свидетелстват за известно съживяване на това производство, но страната, особено след 2000 год. губи значителни позиции по този показател. На фона на съседни на нас страни, както и при сравняване в европейски
мащаб, положението продължава да изглежда песимистично и влошено.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

За да избегне процедура за анти-дъмпингови мерки срещу вноса на мексикански домати в САЩ е въведена минимална референтна цена за същите, което има за цел да защити американските производители. Тази цена се договаря на всеки 5 години, като въпреки въведените средства, вносът на домати от Мексико през 2018 г. се очаква да бъде с над 15% повече от 2017 г.

ЕС заема между 9-12% от производството на домати в света. През 2017 г. световното
производство по данни на ФАО достига 182 млн.т. През 2018 г. се очаква производството да слезе до 175 млн.т., като ЕС ще спомогне за предвиждания спад. Производството в ЕС по изчисления на ЕК вероятно ще слезе до 16,9 млн.т, докато през 2017 г. е било 19 млн.т.

ЕС има около 3% дял в световното производство на краставици, което между 88-90% е
съсредоточено в Азия. Световното производство се очаква през 2018 г. да се запази на нивата от 2017 г. – около 83 млн.т.

Пазарна и маркетинг информация

След 2 последователни години на високи цени при доматите в ЕС през тази зима цените се очаква да бъдат по-ниски. През декември, 2018 г., средната цена на едро за ЕС е 1,05 евро/кг. За сравнение, средната петгодишна цена за същия месец е 1,1 евро/кг, дължащо се на ценовото покачване през зимата на 2016/2017 г.

През последните години вносът на домати извън ЕС се увеличава, докато износът намалява и самозадоволяването в ЕС намалява от 99% през 2015 година на 97% през 2017 г. и вероятно на около 96% през 2018 година.

При пипера световните цени на едро през декември по данни на www.tridge.com отбелязват най-голямо увеличение в сравнение с доматите и краставиците, нараствайки до 1,75 USD/кг. Сред основните страни производителки в ЕС, цените остават на нива от 0,9-1,0 евро/кг. Голямо покачване на през декември на месечна база е регистрирано в Турция, където цената се повишава от 0,42 евро/кг до 0,68 евро/кг.

През декември цените на краставиците в основните ЕС производителки (Испания, Холандия и Полша) отбелязват спад с около 32% на месечна база – до около 0,8 евро/кг, което не се е случвало през последните няколко години. Причина за това е доброто предлагане, като количествата обект на внос и износ са по-малки, което задържа цените.

Leave a Comment


4 + = тринайсет