Икономисти очакват летен натиск върху изкупните цени на кравето мляко

До 2030 г. ЕС ще владее 35% от световния експорт

доилна залаИзчисленията на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) показват, че средната цена на кравето мляко, отчетена от НСИ за 2018 г., ще бъде около 0,61 лв/кг, което е малко по-ниско от изкупната цена за 2017 г. През 2019 г.икономистите очакват натиск върху цените, който да започне след пролетта на 2019 година като резултат на намаление на световното потребление заради растящия риск от забавяне на икономическия растеж и спад в заетостта и заетостта на фона на растящото предлагане на мляко.

Проучванията на САРА за конкурентоспособността на производството на краве мляко в страната показват, че индексът на конкурентоспособността слабо намалява през 2017 г. в сравнение с 2016 г. – до 0,52.

Производственият компонент на индекса на конкурентноспособност отбелязва слабо
намаление на годишна база от 0,48 до 0,46 поради намаление на добиваното краве мляко в
страната.

Стойностният компонент на индекса на конкурентоспособност през 2017 г. намалява
повече в сравнение с 2016 г. от 0,61 до 0,58 заради по-голямото увеличение във
външнотърговските цени на млечния протеин в световен мащаб..

Развитие на млечната верига в света

За периода януари-октомври продължава да се отчита увеличение на изкупеното мляко в Съюза с 1,2%. В съвременен план страните, постигащи по-ниски производствени разходи заради добра ефективност или високи добиви като Ирландия, Холандия, Полша, успяват най-добре да се възползват от настъпващите промени, докато най-засегнати се оказват южните страни в ЕС.

Продължава процеса на освобождаване на запаси от сухо обезмаслено мляко (SMP) в ЕС,
дължащите се на исторически ниската цена (около 1500 евро/т.) и добрата световна конюнктура. От САРА очакват цените на сухото мляко да се задържат на това ниво в следващите месеци до по-значимо намаление на запасите.

Производството на мляко в Нова Зеландия нараства, въпреки прогнозирания спад на цените. В Австралия има намаление поради необичайно топлото време. Значителен ръст се отчита и в Южна Америка (Аржентина, Уругвай).

Актуална информация

Отпускането на подпомагане „de minimis“ на овце и кози майки под селекционен контрол е поради проблемите с реализацията на продуктите от овче и козе мляко, довело до невъзможност за стопаните да реализират необходимите количества за да получат подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за 2017 г. Проблемите се дължат на затрудненията в износа на тези продукти и високите цени на фона на ниските
доходи на вътрешния пазар.

Насоки в политиката и тенденции в търговията

Според проекция в доклад на ЕК за средносрочните перспективи пред селското стопанство, производството на краве мляко ще нарасне с 16 милиона тона до 2030 г. ЕС ще заема водеща позиция при експорта на млечни продукти за растящия световния пазар (с дял близо 35%), дължаща се основно на търсенето от страните в Азия и Африка. Очаква се Китай да остане най-големият вносител, но повишението на вътрешните цени и забавянето на икономическия растеж, ще се отразят негативно на нарастването на вноса в следващите 1-2 години. Фокусът при производството в Съюза ще бъде върху продуктите с добавена стойност, при които преработвателите имат конкурентно предимство.

Износът на млечни продукти в света е над този от юли на предходната година. Търсенето на сирена е стабилно, с потенциал за растеж в Азия, при силна конкуренция от САЩ. Търговията с масла нараства умерено, като износа на ЕС бележи намаление поради по-високите цени. Украйна се изявява като значителен износител. Ситуацията на
световния пазар е относително балансирана, с умерен ръст на производството и нарастване на търсенето. Цените на протеина и мазнините се движат заедно.

Leave a Comment