Националните приоритети в земеделието ще са мотото на 7-та конференция на АЗПБ

BASF

Венцислав ВърбановСедмата национална конференция на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) ще се състои в периода 6-7 февруари 2019 г. в хотел Адмирал, курортен комплекс Златни пясъци, съобщиха от организацията. Срещата ще е под мотото „Националните приоритети в земеделието“.

По покана на председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов в конференцията ще вземат участие Йежи Плева, генерален директор на ГД АГРИ към ЕК и Чеслав Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, които заедно с министър Румен Поражонов ще представят в първия конферентен ден актуална информация за подготовката на ОСП след 2020 г. в Европейския контекст на текущите дебати.

В дискусията за националните приоритети в ОСП след 2020 г. ще участват министър Румен Поражонов, председателят на парламентарната Комисия по земеделие и храни – Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“- Живко Живков. Конференцията на 6-и февруари ще продължи с представяне на новия проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи и с дискусия по националните приоритети в развитието на поземлените отношения с участието на зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от нейния екип в ресор „Поземлени отношения“. В рамките на дебата по темата ще бъдат обсъдени и актуални въпроси като текущото състояние на Процедурата по комасация, ефектът от нормативните промени през 2018 г. и готовността за Кампания по директни плащания за 2019 г.

„Липсата на кадри в земеделието и недостигът на работна ръка в селските райони  са ключова теми, на които ще обърнем специално внимание.  Ще обсъдим възможностите за наемане на работници от трети страни, като за целта сме поканили заместник-министър от социалното министерство. Ще подложим на дискусия и ролята на професионалните гимназии за нуждите на агробизнеса, текущото състояние и демографските предизвикателства“, посочва Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.

На 7-и февруари се очаква активен дебат с участието на експерти от държавната администрация, представители на бизнеса и браншови организации по теми като: управление на риска в земеделието – превенция от неблагоприятни климатични събития и превенция срещу разпространение на болести при животните, ново законодателство в областта на горивата и новите изисквания за агросектора, промени и облекчения в данъчната политика. На прага на Кампания по директни плащания 2019 гостите ще се запознаят с нормативните промени и новите схеми при директните плащания, с новостите в системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве, допустимост, ЕНП, ПЗП, възражения, мониторинг, за готовността на администрацията за стартиране на Кампания 2019, както и да получат практични примери от заявяване и полезни съвети за бъдещата кампания от експертите на МЗХГ.

Leave a Comment


4 − две =