„Дунарит“ обжалва пред КЗК избора за доставчик на ракети срещу градушки

Полигонът край с. Поповица, Пловдивско

Полигонът край с. Поповица, Пловдивско

Днес, 14 януари, Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ образува производство по жалба на „Дунарит“ срещу решението на ИА „Борба с градушките“ за избор на доставчик на ракети. През декември комисията, сформирана от агенцията, избра „Стройпроект“ЕООД за изпълнител на обществената поръчка, която е със срок на действие от 4 години. Стойността на поръчката е за 33 875 000 лева за доставка на минимум 30 хиляди ракети.

Още през септември 2018 г. държавната агенция за борба с градушките обяви обществената поръчка. Отзоваха се двамата кандидати – „Дунарит“ и „Стройпроект“. Фирмата, която спечели, е доставчик и в настоящия четири годишен период.

Жалбата на „Дунарит“ е основана на чл. 45 от Закона за обществените поръчки. В законовият текст е посочено, че сроковете за получаване на оферти могат да бъдат по-дълги от минималните по ЗОП, ако поръчката е сложна; ако е необходимо време за посещение на обекта или за проверка на допълнителни документи; ако не е възможно подаване на документи по електронен път.

Leave a Comment