Становище на НАЗ за законопроекта за земята: Изцяло да се преработи!

BASF

лого НАЗНационалната асоциация на зърнопроизводители /НАЗ/призова Законопроекта за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи изцяло да се преразгледа и преработи с участието на всички заинтересовани страни. Тази позиция НАЗ изрази в официално становище, одобрено от УС на организацията вчера. Срокът за общественото обсъждане на големия законопроект приключва днес, но според асоциацията той е крайно недостатъчен като се има предвид значимостта, пък и обема на този важен нормативен акт.

„Основната цел на Законопроекта е да облекчи работата на всички заинтересовани страни и да урежда фундаментални за обществото въпроси и взаимоотношения свързани със земята като национално богатство. Изразяваме своето силно притеснение, че Законопроектът в този си вид не само не решава настоящи проблеми, но и създава предпоставки за нови такива. Очертава се опасност за установяване на трайна несигурност и липса на предвидимост при ползването и стопанисването на земеделската земя“, се казва в становището на НАЗ.

Според асоциацията в текстовете доминират административни и нормативни ограничения, които игнорират основен принцип на правото, а именно – свободата на договаряне. Затова Законопроектът е нецелесъобразен и противоречи на основните пазарни принципи. Поземлените отношения са поставени в нова регулаторна рамка и в голяма степен излизат извън рамките на действащите до настоящия момент правила и норми, подчертават от НАЗ.

Прочети още: Людмил Работов: Законопроектът за земята трябва да се отложи и доработи

Асоциацията на зърнопроизводителите посочва и разпоредбите на Глава Пета от Проекта, които радикално променят договорните отношения, като по този начин обезсмислят договора за аренда и нарушават действащите пазарни отношения. „Създава се опасност от нарушаване на вече създадени, действащи и установени правила, които допринесоха за стабилността в земеползването. Не стават ясни основните правила за степенуване тежестта на договорите.“

Глава Седма пък усложнява комасираното ползване на земеделска земя, като налага тежки административни правила и фиксира невъзможни срокове.

 

Leave a Comment