При 9% обработваема земя, всеки четвърти в Узбекистан е зает със земеделие

BASF
ФАО ще помогне за инвентаризацията на горите, контрола върху трансгранични вредители, внедряване на международна система за качество и безопасност на селскостопанските продукти
Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

В Узбекистан има повече пустини и планини, отколкото чернозем. Въпреки това, обещавайки да максимизират своите ограничени земеделски ресурси и използвайки помощта на партньорите и международната общност, страната е постигнала значителен напредък.

Днес, в продължение на дългосрочното сътрудничество, ФАО и Узбекистан подписаха документ „Рамка за сътрудничество”, предназначен да даде тласък на дейността и да служи като по-нататъшно ръководство за партньорско сътрудничество до 2022 г.

ФАО ще предостави подкрепа в три приоритетни области, договорени с правителството на Узбекистан: институционална и стратегическа подкрепа от Министерството на земеделието и други държавни агенции; развитие на селското стопанство, хранителната верига и достъп до пазара; и устойчиво управление на природните ресурси, изменението на климата и биологичното разнообразие.

„Основният фокус на работата на ФАО в Европа и Централна Азия съвпада с желанието на Узбекистан да направи селското стопанство по-ефективно и устойчиво, като предоставя възможности за подобряване на жизнения стандарт на селското население“, каза Виорел Гута, представител на ФАО в Узбекистан. „Предвид мандата и опита на Организацията можем да дадем значителен принос в тези три области – в сътрудничество с други агенции на ООН и международни организации.“

Селското стопанство представлява 17% от брутния вътрешен продукт (БВП) и 25% от заетите. Въпреки това, само около девет процента от общата площ се обработват. Затова значението на този сектор не може да бъде преоценено.

През последните 25 години страната успява постепенно да премине от памучна монокултура към по-разнообразна палитра от селскостопански продукти, включително зърнени храни, картофи, зеленчуци и пъпеши. Разширяването на площите и увеличаването на добивите направиха Узбекистан почти напълно самостоятелен във всички основни хранителни продукти от местен произход и износител на някои зърнени култури.

„Земеделието в Узбекистан е доста чувствително към климатичните и метеорологичните условия, особено към сухите периоди и недостига на вода“, каза Алишер Шукуров, помощник представител на ФАО в Узбекистан. „Отрицателните събития от последните три десетилетия, включително засоляването, ерозията и замърсяването на почвите, ще направят сектора още по-уязвим в бъдеще.“

Планът е ФАО да сподели своите познания за иновативни методи, оптимизирани за климата, и за устойчивото използване и управление на природните ресурси, включително управлението на горите и възстановяването на земите. По-специално, Узбекистан ще бъде подпомогнат при създаването на национална система за инвентаризация и наблюдение на горите. ФАО ще подпомага страната при контролирането на скакалци и други трансгранични вредители и болести.

С цел по-нататъшно подобряване на селскостопанския и хранителния сектор, ФАО ще подкрепи Узбекистан в прилагането на международна система, която да гарантира качеството и безопасността на пресните и преработени селскостопански продукти както за вътрешния, така и за външния пазар. Пилотните проекти за развитието на веригата на стойността в избрани области, обучението по устойчиви методи за селскостопанско производство и постепенното въвеждане на съвременни технологии следва да допринесат за повишаване на жизнения стандарт в селските райони.

Leave a Comment