НСИ: Вносът на зеленчуци нараства с 12%, на плодове – с 9%

BASF
Износът на зеленчуци се увеличава с 42% заради картофи, домати и бобови. Експортът на плодове е с ръст 40 на сто заради реекспорта на цитруси

По предварителни данни на НСИ, през периода януари – октомври 2018 г. вносът на пресни зеленчуци нараства с 11,7% спрямо същия период на 2017 г., до 226,7 хил. тона, а този на пресни плодове – с 9,4%, до 255,3 хил. тона, съобщават от „Агростатистика“ към МЗХГ.

Износът се увеличава още повече през същия период спрямо 2017 г. Ръстът при износа на зеленчуци е близо 42%, а на плодове е 40 на сто.

внос-износ на плодове и зеленчуци през 2018 г.

 

Увеличението на общия внос на пресни зеленчуци се дължи основно на ръст на доставките на домати (с 8,9 хил. тона или 13,7%), пиперки (със 7,4 хил. тона или 36,4%) и краставици (с 6,2 хил. тона или 43,7%). Съществено повишение се регистрира и при вноса на моркови и репи (с 18%), зеле (с 8,8%), лук (с 9,2%) и тикви (с 26,8%).

От друга страна, вносът на картофи намалява с 6 хил. тона или 16,1% на годишна база, а този на гъби, патладжани и чесън – с между 6,6% и 18,1%.

Около половината от внесените количества пресни плодове за десетте месеца на 2018 г. са цитрусови плодове и банани – общо 128 хил. тона, което представлява ръст от 33,6% спрямо същия период на 2017 г. Сред останалите основни плодове, по-съществено увеличение на годишна база се отчита при импорта на пъпеши (със 17,5%), череши (с 25,1%) и сливи и трънки (над три пъти), а намаление – при този на черупкови плодове, круши, дини, кайсии, праскови, ягоди и ябълки – с между 5,2% и 18,8%, най-значително при ябълките.

През първите десет месеца на 2018 г. от страната са изнесени 46 хил. тона пресни зеленчуци и 43,4 хил. тона пресни плодове, съответно с 41,8% и с 39,9% повече спрямо същия период на 2017 г.

Най-голям принос за ръста на общото количество пресни зеленчуци, реализирано извън страната в рамките на периода, има увеличеният експорт на картофи (с 3,3 хил. тона или 15 пъти), бобови зеленчуци (с 3 хил. тона или 23,8%) и домати (с 2,9 хил. тона или 61,6%). Нарастване се отчита и при износа на гъби, краставици, пиперки и сладка царевица – от 22% при гъбите до над два пъти при сладката царевица, докато този на патладжани и зеле се свива съответно с 25,6% и 47,3%.

Повишението на общия експорт на пресни плодове спрямо десетте месеца на предходната година е свързано до голяма степен с ръст на реекспорта на цитрусови плодове с 14 хил. тона (над два пъти). Сред основните плодове, произвеждани в страната, чувствително увеличение на годишна база се отчита при износа на дини – с 5,5 хил. тона (над два пъти), череши (с 27,1%) и ябълки, а намаление – при този на грозде, кайсии, черупкови плодове, праскови, ягоди, вишни, сливи и трънки – от 15,6% до 71,6% (най-значително при сливите).

Leave a Comment