Законопроект за пчеларство на ВМРО: МЗХГ организира и координира опрашването!!!

BASF
Документът предвижда минимална изкупна цена на меда в размер на 1% от минималната работна заплата и цена за опрашване в размер на 5% на семейство на същата база

работна среда в пчелинаПо собствена инициатива ВМРО, която е част от управлението, подготви Законопроект за пчеларство. Браншът с изненада научи за него. Едва преди два дни от ВМРО запознаха някои пчеларски организации с творчеството си, като им изпратиха законопроекта. Първата реакция на пчеларите бе, че документът е „голяма каша“.

Той обаче е и опасен за пчеларството и пчеларите.

Законопроектът променя брутално една от най-важните придобивки в действащия Закон за пчеларство – значителното участие на пчеларите при създаване на нормативи и правила в работата им. Тези функции в новия документ на ВМРО отиват в ръцете на несъществуващата, но предвидена в проекта, специализирана дирекция по пчеларство към Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/.

Дейностите на тази дирекция са изредени в 29 алинеи на чл. 6, като сред тях е и абсурдната задача да „организира и координира дейността по пчелоопрашването“.

В сега действащия закон с функциите на бъдещата дирекция е натоварен Националният браншови пчеларски съюз. Впрочем, този съюз не съществува, но точно сега многобройните пчеларски организации правят неимоверни усилия да уеднаквят вижданията си за бъдещето на бранша. След легитимно проведени избори в началото на тази година за излъчване на представители за участие в бъдещия Експертно-консултативен съвет по пчеларство към МЗХГ, пчеларите дадоха знак, че е възможно да се обединят в името на оцеляването си. Авторите на законопроекта обаче отхвърлят тази възможност и прехвърлят браншовите решения в ръцете на администрацията.

ВИЖ ЗАКОНОПРОЕКТА НА ВМРО ТУК

В чл. 17 авторите на законопроекта са вписали нови текстове относно екосистемната услуга опрашване. В ал. 5 е определено, че цената на екосистемната услуга опрашване за период от 20 календарни дни не може да бъде по-малка от 5% от минималната работна заплата за страната за всяко едно пчелно семейство, тоест за 2019 г. не по-малко от 28 лв./семейство.

Новост, която е вписана в чл. 29, ал.4, гласи: (4) Определя се минимална цена за изкупуването на естествен пчелен мед от пчелар-производител, произведен в съответствие с чл.22 и чл.24. Цената на изкупуване на един килограм пчелен мед, не може да бъде по-малка от един процент от определената действаща минимална работна заплата за страната.

 

 

 

Leave a Comment