Сдруженията към НАЗ започват общи изборни събрания

BASF

лого НАЗ20-те сдружения, асоциации и съюзи на зърнопроизводителите, които са обединени в Национална асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/, започват годишните си отчетни събрания, някои от които ще са и изборни. Събранието на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив ще е на 8 февруари.

След като приключат събранията, НАЗ ще проведе редовно Общо отчетно събрание на Сдружението. То ще е на 21 февруари, четвъртък, от 10 часа в град Хисаря, област Пловдив от 10 часа, съобщиха от асоциацията.

В дневния ред е планиран отчет за дейността на председателя и УС, отчет на Контролния съвет, приемане на нови членове и освобождаване на стари членове на сдружението, изменения и допълнения на Устава, избор на членове на УС и определяне на бюджета на НАЗ, както и размера на годишния членски внос.

Leave a Comment