Виж Индикативния график на директните плащания за кампания 2018 г.

Живко ЖивковМежду 20 февруари и 30 юни 2019 г. ще бъдат извършени всички плащания по директните схеми и мерки от Кампания 2018 г. Изплащането започна още през октомври м.г., когато животновъдите получиха обвързано подпомагане. През декември пък бяха преведени средствата по СЕПП. Януари тази година животновъдите получиха субсидиите за националната преходна помощ. 

Между 20 и 28 февруари ще бъдат преведени средствата според предварителните изчисления по мярка 13 „Плащания за райони с природни и други специфични ограничения“. Окончателните суми ще се разплатят между 1 и 10 юни.

По график преразпределителните суми ще се изплатят между 20 и 30 март.

Обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци ще тръгне след 20 март и трябва да приключи до 10 април.

Зелените директни плащания ще се преведат през април.

Субсидиите за протеинови култури са предвидени за периода 20-30 април.

Допълнителното подпомагане за млади фермери ще бъде изплатено между 10 и 20 май.

Окончателното плащане на площ е заложено в периода 20-30 май.

Субсидиите по мярка 12 „Натура 2000″ ще бъдат преведени между 1 и 10 май.

Между 20 и 30 юни трябва ще бъдат наредени плащания по схемата за дребните земеделци.

Последни ще се извършат компенсаторните плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“, за които е заложен разтегнатият срок между 10 май и 30 юни.

Графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане” и на всички специализирани слоеве по отношение на прилаганите схеми и мерки за Кампания 2018, съобщи пред Седмата национална среща на земеделските производители изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“-РА Живко Живков.

Важно е да се отбележи, че от началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2019. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

 

Leave a Comment