Пловдивските зърнопроизводители отново избраха Людмил Работов за председател

BASF
Най-активната организация в НАЗ вече има допълнителни идеи за промени в поземления законопроект

зърнопроизводители от Пловдив - съюз

Съюзът на зърнопроизводителите в Пловдив (СЗП) отново подкрепи Людмил Работов като председател в следващия тригодишен мандат на Общото си събрание, което се проведе вчера в Хисаря. „Людмил е наистина „Работов“, казаха от залата и единодушно гласуваха новият стар председател да продължи да представлява пловдивския бранш в заседанията на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). „Смятам, че Людмил, независимо от неговата скромност, се доказа и затова го подкрепям с пълно основание“, каза веднага след избора Ангел Вукодинов.

Ангел Вукодинов пръв поздрави новия досегашен председател

Ангел Вукодинов пръв поздрави новия досегашен председател

 

Йосиф Делгянски си припомни, че преди три години, когато изборното събрание се е провело в с. Труд, е попитал новия тогава председател дали ще има сили да се справи. Но когато видял в годините как Людмил Работов напредва както в разучаването на новите нормативи, по които СЗП винаги е взимала отношение в заседанията на НАЗ, така и в отстояването на позиции, е разбрал, че съмненията му са били неоправдани.

Людмил Работов

Людмил Работов

Работов благодари за доверието и каза, че е съумял да се справи и благодарение на добрата работа на целия Управителен съвет. „Становищата ни към НАЗ винаги са били точни и ясни, и са имали ефект. Били сме коректив и заради градивната ни критика е имало добри резултати“, каза развълнуван той.

„Факт е, че Управителният съвет на пловдивския съюз е провел 10 редовни и две извънредни събрания през 2018 г., докато УС на НАЗ е заседавал само 6 пъти. Това говори много“, казаха приръстващите близо 30 зърнопроизводители.

зърнопроизводителиУправителният съвет на СЗП промени състава си и в него вече участват Светослав Русалов („Русалов“ООД), Калин Йовчев („Егер агро“ЕООД), Марин Илиев (СД „Илиеви – ТД Илиев и сие“, Георги Телкиев („Телкиев агро“ООД) и Людмил Работов (ЕТ „Людмир Работов – 2002″).

За председател на Контролния съвет бе избран Ангел Вукодинов („Вуки“ООД), а за членове Атанас Куковски (КООП „Агрокомерс 98″) и Валери Кирилов („Садина агро“ООД).

Членовете на Управителния съвет ще представляват СЗП в Общото събрание на НАЗ, което ще се проведе на 21 февруари отново в Хисаря, а членовете на Контролния ще бъдат резервния състав, решиха пловдивските зърнопроизводители.

Иван Къцов често правеше уместни коментари, които развеселяваха залата

Борис Къцов често правеше уместни коментари, които развеселяваха залата

Преди това от отчетния доклад на Людмил Работов се разбра, че Управителният съвет на пловдивската организация е обсъждал всички важни нормативи, предложени от земеделското министерство, както и прословутия законопроект за горивата, внесен от група депутати. Всички проекти на закони и на наредби са били разгледани задълбочено за „подводни камъни“ от съюза, който е предлагал на НАЗ да изисква конкретни и важни корекции. Извънредната и изключително полезна активност на организацията от Пловдив е пословична сред бранша в страната. Именно затова досега Пловдив е излъчил двама много успешни председатели на НАЗ – Ангел Вукодинов и Светослав Русалов.

„С Людмил си говорихме, че имаме много голямо отстъпление от рейтинга на НАЗ“, взе думата след отчета зърнопроизводителят от Раковски Йосиф Делгянски („Гранд агро“). „Наистина трябва да мислим как да си възстановим позицията, защото зърнопроизводството ще се изправя пред все повече и повече проблеми. Много пъти съм искал да обясня, че няма как други земеделски култури да заемат площите от 28 милиона декара, на които отглеждаме зърно-житни. Всеки има право да се развива, но не бива и да се разбива нещо, което сме градили 30 години.“ Йосиф Делгянски обърна внимание, че другите браншове трябва да покажат резултати в добивите от растителната продукция и млякото, и да се развиват на светло, след като искат да им бъдат увеличени субсидиите. Необходимо е научните институти да разработят технологични карти, за да се видят действителните разходи на декар и приходите от средните добиви, които един добър земеделец би получил. И на база на сравнителните изчисления да се определи размерът на субсидията.

За Йосиф Делгянски пловдивската организация е генератор на идеи и промени

За Йосиф Делгянски пловдивската организация е генератор на идеи и промени

Зърнопроизводителят от Раковски обърна внимание на постоянното навлизане в частни ниви както от страна на животновъди, които отглеждат свободно пашуващи стада, така и от страна на ловците. За последните той каза: „Влизат с джипове в нивите, направили са ги на пътища.“

Темата за опазване на земеделската продукция отвори различни коментари. Емил Пелтеков обясни, че в неговите ниви, през които са минавали овце и кози, реколтата е наполовина по-ниска, според точни сметки от личното му стопанство. Атанас Куковски разказа, че е установил, че няма институция, която да се ангажира с проблема. Той е подавал жалби заради пашуващи в посевите на кооперацията животни и в полицията, и в земеделската служба, и в общината. Всички те си прехвърлят проблема и решение няма. Според него от тази ненормална ситуация може да се излезе само ако безотговорните животновъди бъдат санкциониране чрез намаляване на субсидиите.

Емил Пелтеков е изчислил, че животните изяждат половината от реколтата

Емил Пелтеков е изчислил, че животните изяждат половината от реколтата

Светослав Русалов добави, че в поземления законопроект има специална глава за опазване на селскостопанската продукция. Точно там трябва да залегнат мерки, които биха въвели и наказания за тези, които не се съобразяват с частната собственост. Въпросът повдигна и темата за формирането на работна група, която ще се заеме с редактирането на поземления проектозакон. Пловдивските зърнопроизводители решиха, че е добре единият от представителите на НАЗ в работната група към земеделското министерство да е от Пловдив.

Светослав Русалов и Людмил Работов ще са заедно в новия УС

Светослав Русалов и Людмил Работов ще са заедно в новия УС

„Няма съмнение, че пловдивският съюз е водещ във всяко едно отношение в НАЗ“, посочи Делгянски. Но допълни, че това е колкото добро, толкова и лошо, тъй като заради активността на организацията, се получават конфликти. „Трябва по-голяма дипломатичност, за да се приобщим към общото семейство“, каза той. „Думата „ние“ трябва да е водеща. Винаги съм се дразнел, когато чуя „вие“. Всички сме едно“, допълни Вукодинов.

Съюзът на зърнопроизводителите в Пловдив прие и нов член в редиците си – Румен Петров, чието стопанство е в близост до Хисаря.

След деловата част участниците в събранието се събраха отново, но този път на вечеря в ресторанта на хотела, където, както си му е редът, се повеселиха от сърце.

 

Leave a Comment