МЗХГ организира кръгла маса за загубите на храни в България

BASF
Към 20% от годишно произведените продукти се изхвърлят, а за тях в ЕС са изразходени 143 млрд. евро
Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

От 10:00 часа днес, 12 февруари, Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към МЗХГ организира кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“.

Основната цел на организирания форум е да се обсъдят съществуващите практики за събиране на данни за генерираните загуби на храни, за пренасочване на нереализираните годни за консумация храни, както и необходимите мерки и действия, които следва да се предприемат за намаляване на загубите на годни за консумация храни.

Във форума ще вземат участие представители на държавната администрация, професионалните и браншовите организации на производители и търговци на храни  и неправителствени организации с отношение  по проблема.

По данни на Европейската комисия държавите в ЕС ежегодно губят около 88 млн. тона годна за консумация храна. Тя представлява към 20% от въобще произведената храна. Разходите за производството й се равняват на 143 млрд. евро, а изразходваните суровини са 261 млн. тона. 

Ето и 10 съвета, които ЦОРХВ дава, за да се намалят загубите на храни: 

2

Leave a Comment