Лидерите на ФАО, СТО и СЗО ще поставят безопасността на храните в световния дневен ред

BASF
420 хил. умират годишно от заразени с микроорганизми, токсини и химикали храни
Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

Лидерите на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, на Световната здравна организация (СЗО) и на Световната търговска организация искат да поставят темата за безопасността на храните във фокуса на международния дневен политически ред. 

Хранителните системи стават все по-сложни и взаимосвързани, изтривайки границите на отговорност. Справянето с тези потенциални проблеми изисква междусекторни и съгласувани международни действия. Тези думи се чуха днес в Адис Абеба, Етиопия, където се откри първата международна конференция по безопасност на храните.

Конференцията беше организирана от Африканския съюз (АС). Следващото събитие по тази тема – Международният форум за продоволствена сигурност и търговия, който ще се съсредоточи върху връзката между безопасността на храните и търговията, се планира да се проведе в СТО в Женева от 23 до 24 април. Очаква се тези две срещи да стимулират подкрепата и да доведат до конкретни действия по основните стратегически насоки за осигуряване на продоволствената сигурност в бъдеще.

Консумацията на храни, заразени с бактерии, вируси, паразити, токсини или химикали, води до факта, че повече от 600 милиона души се разболяват и 420 000 души умират в световен мащаб всяка година. Заболяванията, свързани с критични претоварвания на здравните системи, увреждат икономиката, търговията и туризма. Използването на опасни храни води до намаляване на производителността в страните с ниски и средни доходи, чиято икономическа загуба е около 95 милиарда долара годишно. Участниците в конференцията подчертаха, че поради тези заплахи безопасността на храните трябва да се превърне в основен приоритет на всеки етап от хранителната верига, от производството до прибирането на реколтата, преработката, съхранението, разпространението, подготовката и консумацията.

„Невъзможно е да си представим продоволствената сигурност без първо да осигурим продоволствена сигурност“, заяви генералният директор на ФАО Хосе Грациано да Силва в речта си на конференцията. „Защитата на храната ни е обща отговорност. Всички ние трябва да работим заедно, за да поставим въпросите, свързани с безопасността на храните, в центъра на националните програми и международния политически дневен ред.“

„Храната трябва да бъде източник на храна и удоволствие, а не причина за болест или смърт“, каза д-р Тедрос Ахан Гебреоус, генерален директор на Световната здравна организация. – Несигурната храна причинява стотици хиляди смъртни случаи всяка година, но не е получила адекватно политическо внимание. Осигуряването на достъп на хората до безопасни храни изисква постоянни инвестиции в добре дефинирани правни разпоредби, лаборатории, наблюдение и мониторинг. В нашия глобализиран свят безопасността на храните е проблем за всички нас. “

„Безопасността на храните е от основно значение за общественото здраве и ще бъде от решаващо значение за постигане на целите за устойчиво развитие за периода до 2030 г.“, заяви генералният директор на СТО Роберто Азеведо. „Търговията е важна сила, която може да изведе хората от бедността … когато се срещнем през април в Женева, ще разгледаме по-подробно тези въпроси.“

Около 130 страни, включително министрите на земеделието, здравеопазването и търговията, участват в двудневната конференция. Участват и водещи академични експерти, партньорски институции и представители на потребители, производители на храни, организации на гражданското общество и частния сектор.

Целта на конференцията е да се определят ключовите действия, които ще осигурят наличието и достъпа до безопасни храни сега и в бъдеще. Това ще изисква засилен ангажимент на най-високо политическо равнище, за да се увеличи вниманието към въпроса за безопасността на храните в рамките на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Leave a Comment