НАП продава нива с ветрогенератор, овцеферма, винени лозя

BASF

нива, земяНационалната агенция по приходите (НАП) е обявила на тайни търгове над 20 земеделски имоти, пръснати по цялата територия на страната. Сред тях преобладават нивите, но има също така лозя в Любимец, овцеферма, животновъден комплекс и други.

С първоначална цена от 30 350 лв. е обявена нива с монтиран ветрогенератор, които се намират в землището на с. Тополчане, общ. Сливен, местност Малък чаир. Земеделската земя е 6,5 дка, електропроводът е заел 1,4 дка заедно с изградения вятърен електрогенератор, който е монтиран от 1991 г. Съоръжението е с 30-метрова стоманена кула, две секции, три перки на генератора, съответното окабеляване и друг инструментариум. Търгът с тайно наддаване ще е между 18 и 28 февруари.

71,653 дка земеделска земя в местността „Гладни връх“ в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца се предлага на цена 224 166 лв. заедно с построените върху нея сгради. Цената на декар е 3 130 лв. Търгът ще се проведе на 6 март.

В землището на град Пазарджик, местност Сазлъка, на търг отива нива, четвърта категория, с площ от 9,775 дка. Началната цена е 34 500 лв., а търгът е насрочен за 28 февруари. 

Три обяви за винени лозя в землището на град Любимец са публикувани на страницата за продажби на НАП. Насажденията са в местността „Чанлъка“ и вероятно са на един и същ собственик, който е длъжник към държавата. Лозята са засадени 2003 г., с подпорни конструкции и капково напояване при междуредово разстояние 2,20 метра. Основният сорт е Мерло. Площта им е 21,320 дка, 13,748 дка и 27,934 дка. Обявените начални цени са съответно 22 500 лв., 15 000 лв., 30 000 лв. Търгът ще е на 27 февруари.

Земеделска земя с начин на трайно ползване „животновъден комплекс“ също е сред обявите на приходната агенция. Имотът е в Шумен, местност „АК Чорек“, земята е неполивна с обща площ от 7 823 кв. м. НАП ще търси от продажбата минимум 91 348 лв. на търга, който ще се проведе на 19 март.

Само за сравнение между цените на земеделските земи с тези на урбанизираните територии ще дадем пример с друга оферта на НАП. Агенцията продава поземлен имот във вилна зона „Бояна“, София. Площта му е 5 130 кв. м., а началната цена 635 357 лв. или близо 124 хил. лв. на декар. 

Leave a Comment