Предстои Стратегията за цифровизация на земеделието да бъде одобрена от правителството

BASF

стратегия за цифровизация - представяне

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони ще бъде представена пред правителството, за да може в идните години да се работи за прилагането й. Тя е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове, съобщи при представянето й в МЗХГ министър Румен Порожанов.

Стратегията предвижда с държавни средства в размер на около 1,4 млн. лв. да бъдат изградени над 200 метеостанции, които да дават полезна информация на земеделците за температура, валежи, относителна влажност, температура и влага в почвата, скорост на вятъра и други данни. Преди това с европейски средства трябва да се осигури интернет връзка при земеделските полета.

„Стратегията ще е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция.  Цифровизацията е свързана с вземането на правилните решения, както и с контролирането на производството“, каза земеделският министър. Основна цел на проекта е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.  Развитието на този вид услуги ще бъде в полза на производителите, те ще могат да излизат на международния пазар не само в Европейския съюз, но и извън него, каза ръководителят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова.

Прочети още: Стратегия за цифрово земеделие залага държавна инвестиция в 260 метео станции

Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

България е сред първите страни в ЕС, които вървят в правилната посока – цифровизацията и ползите от това се виждат, каза председателят на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов.  Университетите, IT компании и институти обединяват усилията си, за да се създаде нещо, което да е в помощ на всички земеделски производители.

Leave a Comment