Порожанов: Национален търг на държавна земя може да има 6 месеца след новия поземлен закон

BASF

Румен Порожанов, жътваДали земеделското министерство ще предостави възможност за закупуване на сгради и прилежащи площи (от бившите ТКЗС) с компенсаторни записи (КЗ) и жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ)? Предвижда ли земеделското министерство при търгове на земеделска земя от държавния поземлен фонд (ДПФ) да се плаща с КЗ и ЖКЗ? Предоставяло ли е министерството възможност за плащане с посочените ценни книжа при отделни сделки?Това питане е отправил към земеделския министър депутатът от левицата Николай Тишев. Отговорът на Румен Порожанов е публикуван днес, 15 февруари, на сайта на Народното събрание. 

С изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 2014 г. е дадена възможност при търгове на земя от ДПФ да се плаща не само с поименни компенсационни бонове, но и с компенсаторни записи и жилищни такива, припомня Румен Порожанов в отговора си. При търгове на имоти в стопански дворове и сгради на бившите ТКЗС е разрешено участието само с парични средства и с поименни компенсационни бонове, които са раздавани като компенсации, когато е било невъзможно да се възстанови земеделска земя на собственици и наследници. В закона е посочено, че поне 20% от цената трябва да се плати с левове. 

На 22 май 2018 г. същият закон е променен и увеличава процента на плащане с пари при покупка на държавна земеделска земя до 40, посочва в писмения отговор Порожанов.

Той цитира и отговора на Централния депозитар относно питане от страна на земеделското министерство за това колко компенсаторни инструменти са в обръщение на пазара към настоящия момент: 

Компютърна снимка на част от отговора на Румен Порожанов

Компютърна снимка на част от отговора на Румен Порожанов

В заключение Румен Порожанов отговаря, че национален търг на държавна земеделска земя може да се проведе 6 месеца след обнародването на Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който все още е проект, подлежащ на промени. 

13

Leave a Comment