КЗК наказа „Агро Фуудс“ и „Балкам Груп“ с над 2,6 млн. лв. заради имитация

кафе дървоКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършено нарушение от страна на „Агро Фуудс България“ ЕООД и „Балкам Груп“ ЕООД и наложи солени глоби на двете дружества. Комисията наказа с имуществени санкции „Агро Фуудс България“ ЕООД в размер на 40 000 лв. и на „Балкам Груп“ ЕООД в размер на 2 574  060 лв., която сума представлява 6% от общия оборот на дружеството за финансовата 2017 г.

„Балкам груп“, която оперира вече 25 г. на пазара, се занимава с внос на сурово кафе, което изпича, пакетира и продава. Дружеството предлага и собствени серии кафе, каквито са Спетема, Сантос и други. 

Производството е образувано по искане на „Якобс Дау Егбертс БГ“ ЕООД, гр. София и „Якобс Дау Егбертс ОПС БГ“ ЕООД.

В хода на проучването по преписката е установено, че в периода от месец декември 2017 г. до настоящия момент „Балкам Груп“ ЕООД произвежда и разпространява на пазара по поръчка на „Агро Фуудс България“ ЕООД продукт кафе „Brazil Selection Gold“, вакуум, мляно, 200 гр. с външен вид имитиращ външния вид на кафе „Nova Brasilia“, произвеждано и предлагано от  „Якобс Дау Егбертс ОПС БГ“.

Цялостният външен вид на опаковката на разпространяваното на българския пазар кафе „Brazil Selection Gold“ създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите относно произхода и/или производителя на съответната стока по начин, по който да се повлияе негативно върху конкурентната среда. Предвид обстоятелството, че кафе „Nova Brasilia“ е придобило значителна известност и разпознаваемост на българския пазар, поради дългогодишното си присъствие на него и наложената и непроменяна през целия период на предлагане опаковка, обоснован е изводът, че създадената имитация целѝ по-добра реализация на пуснатия на пазара подобен вид продукт. 

Санкцията е наложена по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК, чиито текст гласи: „Забранява се предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.“

Leave a Comment