Кои хибриди слънчоглед и царевица препоръчва за сезон 2019 от Corteva Agriscience™

BASF

Иван ДражевИван Дражев е продуктов мениджър Семена и Растителна защита във фирма Corteva Agriscience™ България, която обединява известните марки Пионер, Дюпон Растителна защита и Дау Агросайънсис Растителна защита. Обединението на трите фирми се осъществи през 2017 г., и от средата на 2019 г. новата фирма ще работи под името Corteva Agriscience. Тя е една от 4-те големи мултинационални компании, която вече ще предлага едновременно хибриди семена от полски и специални култури, и решения за растителна защита.

Какво предлагате в слънчогледа, г-н Дражев?

Идва време за избор на хибриди слънчоглед. Ние предлагаме хибриди в трите технологии на отглеждане – ExpressSunTM, Clearfield® и конвенционална. В ExpressSunTM технологията фирмата е пионер в буквалния смисъл на думата, тъй като тя я внедри през далечната 2005/2006 г. Не случайно, поради високия добивен потенциал, маслено съдържание, устойчивост на синя китка, обикновена мана и други болести, включително и на неблагоприятни климатични условия, това е водеща технология в момента в отглеждането на слънчоглед. Над повече от половината от слънчогледа в страната се отглежда по тази технология и Пионер е пазарен лидер както при семената слънчоглед като цяло, така и в тази технология. При ExpressSunTM технологията предлагаме от най-ранни хибриди, какъвто е Р62LE122 до най-късния, който е Р64LE99, тоест ранни, средноранни и среднокъсни хибриди.

Кое е характерно при Express технологията?

Повечето от нашите хибриди са от бранда Pioneer Protector® синя китка, което означава, че хибридите са устойчиви на синя китка до раси F и G – най-вирулентните раси в момента. Тоест дори един земеделец да не знае, че полето му е заразено със синя китка от тези раси, ако използва нашите хибриди с тази марка, няма да има проблем с развитието на слънчогледа. Хибридите с Pioneer Protector® мана са устойчиви до най-вирулентните раси М9 (част от отглежданите хибриди са с устойчивост на мана до раси М3 – М4). От друга страна предлагаме хибриди, които са подходящи както за първа, така и за втора култура за отглеждане. Това са двата хибрида Р62LE122 и Р63LE113. Характерно за тях е, че могат да се засяват по-рано и де факто по-рано да се опрашват, оплождат и прибират, така че полето се освобождава по-рано за подготовка за следващата култура.

Колко по-рано могат да се засяват?

Ако за 7-8 дни температурите се задържат около 10 градуса, съвсем спокойно могат да се сеят въпросните хибриди. За Южна България бих казал, че ако има такива условия, след 10 март няма никакви проблеми слънчогледът да се засее. За Северна България ще бъде поне с 10-15 дни по-късно.

За Clearfield® и конвенционалната технология какви са препоръките?

При Clearfield® технологията предлагаме нов хибрид – Р64LP130. При него има генетична устойчивост на синя китка до раса F и на мана до раса М9 (Protector® мана), При третиране с имазамокс съдържащи препарати вече имаме и устойчивост до раса G. От практическа гледна точна освен високия добивен потенциал, другото предимство на този хибрид е, че има устойчивост на ръжда. При конвенционалната технология предлагаме два линолови хибрида. Това са Р64LL125 и Р64LL129. Ръководител на селекционния екип на въпросните хибриди е българин. Характерното за Р64LL129 е, че е с по-високо ниво на сухоустойчивост, а за Р64LL125 е, че е изключително интензивен и ако има нормални условия, ще даде много висок добив. И за двата хибрида е характерно високото маслено съдържание.

Кои са високоолеиновите ви хибриди?

Тук предлагаме четири хибрида. Единият е в технологията ExpressSunTM –  Р64HE118, със съдържание на олеинова киселина до 92-93%. И три конвенционални високоолеинови хибрида – Р64НН132, който е с висок добивен потенциал, повишена устойчивост на синя китка до раса F и на мана до раса 7; Р64НН98, който е огледален като параметри за олеинова киселина и устойчивости на Р64HE118; и Р64НН106, при който най-характерното е повишеното ниво на сухоустойчивост. Препоръчваме на всички земеделци  да засеят два хибрида, като единият да е за нормални, а вторият за сухи условия.

А какви са предложенията на компанията за царевица през този сезон?

Миналата година царевицата бе царицата на полето заради подходящите климатични условия. Бих казал, че средният добив бе между 900 и 1000 кг от декар и де факто това беше най-рентабилната култура в съотношението разходи/приходи и с висока норма на печалба. Както виждаме, царевицата тази година ще расте като площи. При тази култура предлагаме хибриди от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия – специална селекция хибриди за сухи, неблагоприятни и стресови условия.  Тези хибриди имат три много характерни практически предимства. Първото е, че опрашването и оплождането се извършва до плюс 37°С. Второто е, че една метлица без проблем може да опраши до 300 кочана. И третото е, че при Optimum® AQUAmax® хибридите при стресови условия няма затваряне на устицата, няма свиване на листата, тоест не се спестява влагата, а растението съвсем нормално се развива и си дава нормален добив. От тях бих препоръчал три в група 300 по ФАО. Това са Р9241, Р9486 и Р9415. И четири хибрида от група ФАО 400 – Р9903, Р9911, Р0023 (който е най-отглежданият царевичен хибрид в страната), и Р0216. От хибридите, които не са в тази група, също има добър избор както сред по-ранните по ФАО, така и сред по-късните. Така например във ФАО 300 бих препоръчал Р9363. Във ФАО 400 – Р9757. Във ФАО 500 – Р0937, който е най-късният ни хибрид с 570 по ФАО и той има едно голямо практическо предимство – бързо отдаване на влагата. Тоест не е нужно изсушаване на зърното след прибиране. Също така предлагаме три хибрида във ФАО 600. Те са препоръчителни, ако има условия за поливане, защото са с изключителен добивен потенциал. Бих препоръчал на фермерите с поливни системи да опитат един от трите хибрида: Р1241, Р1063 и Р1535.

Leave a Comment