Депутати решават днес докога да удължат срока за поземления закон

BASF

земяДнес в 16 часа Комисията по земеделие към парламента ще решава докога да удължи срока за входиране на проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи в Народното събрание. В Държавен вестник от 16 октомври 2018 г. бе определено това да се случи до 28 февруари 2019 г. 

Общественото обсъждане на законопроекта събра множество критики към различни текстове от проекта, които бяха подадени от браншови организации писмено до МЗХГ. По тази причина указаният срок 28 февруари т.г. очевидно не можеше да бъде спазен. Предстои формиране на работна група към МЗХГ с участието на браншови организации и представители на земеделското министерство, която да извърши приемливи от всички промени в предложения проект. Проектът на поземления закон бе публикуван на сайта на аграрното министерство на 17 декември 2018 г.

Припомняме, че още на 19 септември 2017 г. в земеделската комисия в парламента бяха дадени на министър Румен Порожанов 10 месеца са създаване на законопроекта. 

През юли 2018 г. Законопроектът за собствеността и поземлените отношения бе внесен в Народното събрание. При обсъждането му и по настояване на депутатите, към земеделския министър бе отправено искане да бъдат включени като допълнителни глави арендите и опазването на земеделските земи. Така срокът бе удължен до 28 февруари т.г. 

Leave a Comment