Нова директива срещу нелоялните търговски практики защитава фермери и производители на храни

BASF
Продажбата без касов бон, фактура, кантарна бележка и други вече се наказва и от МЗХ  с неизплащане на субсидии

Продажбата без касов бон, фактура, кантарна бележка и други вече се наказва и от МЗХ с неизплащане на субсидии

Директива срещу нелоялните търговски практики приета от Европейския парламент предвижда ключови изменения, които целят да гарантират по-стабилна защита на производителите в селскостопанския сектор и в голяма част от предприятията в хранително-вкусовата промишленост. С нея ще бъде поставен край на забавените плащания повече от 60 дни, на отказа за сключване на писмено споразумение за доставка, на търговските репресии или заплахата от такива, ако се прибегне до търсенето на правата и др. Ще бъдат прекратени също практиката на едностранна промяна в поръчката, както и „такса промоция“, съобщиха от екипа на евродепутата Момчил Неков.

Документът предвижда конфиденциалност на подадените жалби, с което се предприема стъпка към премахването на страха от предприемане на действия срещу нелоялните партньори. 

„Приемането на директивата беше изключително важно за сектора, защото няма как да искаме качествено производство, лоялна конкуренция и честни бизнес отношения, ако не осигурим защита и сигурност на участниците в процеса. Призовавам в най-кратки срокове всички държави-членки да създадат комисия с юридически правомощия, която да следи за прилагането на тази директива“, каза Неков в изказването си. 

Директивата предвижда по-конкретна обособеност, като разделя на категории различните нелоялни практики. Също предоставя възможност на държавите-членки да разширяват обхвата ѝ в националното законодателство. Предвиждат се поне веднъж годишно срещи на националните отговорни органи, както и направата на уебсайт с информация от страна на ЕК. 

През декември 2018 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха  политическо споразумение, което чрез въвеждане на новите текстове ще гарантира пълна защита на селскостпанските производители в ЕС от практиките, които застрашават почтеността и принципността при сключване на сделки. Очаква се и Съветът на министрите на държавите членки да приеме текста, с което ще стане възможно влизането в сила на директивата  до края на мандата на настоящия Парламент.

Leave a Comment