Започва десетилетието на семейните стопанства – 500 милиона в света

BASF
Семеен фермер със своите овце в Северна Македония. Снимка: © ФАО / Робърт Атанасовски

Семеен фермер със своите овце в Северна Македония. Снимка: © ФАО / Робърт Атанасовски

12 март, 2019, Букурещ, Румъния – Организацията на обединените нации обяви 2019-2028 г. за Десетилетието на семейното земеделие. Конференцията на високо равнище, проведена днес в Букурещ, Румъния – страна, която понастоящем председателства Съвета на Европейския съюз – допринася за развитието на европейския диалог по въпросите на семейното земеделие. Смята се, че в света има около 500 милиона семейни стопанства, а това е повече от 90% от всички стопанства. Те са важни за нашия начин на живот, произвеждат по-голямата част от храната ни и служат като основа на селскостопанската и селската икономика. Семейното земеделие е ключът към по-устойчиво бъдеще.

ФАО проведе първата панелна дискусия на конференцията относно ролята на семейните ферми за устойчиво развитие. На сесията беше разгледан приносът на дребните земеделски стопани за постигането на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие, както и общата ситуация по отношение на семейните ферми в Европа и Централна Азия. Сърбия, която е на прага на присъединяването към Европейския съюз, беше посочена като пример.

„Годината на семейното земеделие (2014) допринесе за подобряване на колективното разбиране на проблемите, пред които са изправени семейните ферми и създаването на политическа воля и партньорства за решаването им“, казва Мортен Хартвигсен, ръководител на регионалната инициатива на ФАО за подпомагане на малките собственици и семейните фермери. „И Годината, и Десетилетието на семейното земеделие дават голям тласък на нашата работа.“

Подкрепата на дребните производители и семейните ферми е един от четирите регионални приоритета на ФАО в Европа и Централна Азия. В тази връзка ФАО разгледа нуждите и трудностите на малките производители и семейните ферми в седем държави (Албания, Армения, Грузия, Киргизстан, Република Молдова, Северна Македония и Таджикистан). Резултатите от изследванията ще бъдат публикувани през април.

Както отбелязва Хартвигсен в речта си, икономиката на селските райони в тези страни трябва да бъде диверсифицирана, за да се осигури заетост както на фермата, така и извън нея.

„Малките земеделски производители се нуждаят от обучение, за да могат да преминат към по-екологични методи, като агроекология и биологично земеделие. И жените фермери не трябва да остават без внимание.“

Често фрагментацията на земята възпрепятства развитието на селското стопанство. Това е често срещан проблем в много европейски страни. За да се реши проблемът с наличието на малки и разпръснати земеделски парцели, е необходимо да се положат всеобхватни усилия за консолидиране на земята, като същевременно се осигури достъп до земя за малките собственици на земя.

ФАО насърчава подхода с индивидуална подкрепа за дребните земеделски производители чрез предоставяне на схеми за безвъзмездна помощ или мерки, които се основават на специфичните нужди и приоритети на всяка общност.

Въпреки основната си роля, дребните стопанства и селските общности в Сърбия са в упадък поради застаряването на населението, изтичането на младежта, забавянето на икономическия растеж, екологичното и социалното положение.

Десетилетието на семейните стопанства на ООН ще бъде официално обявено на 27-29 май в централата на ФАО в Рим.

Leave a Comment