През януари туристите в Пловдив са се увеличили с 0,7%, нощувките – с 6,8%

BASF

в паркаПрез януари 2019 г. общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Пловдив възлиза на 60.2 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. От тях 49.1 хил. са реализирани от български граждани, a 11.1 хил. – от чужденци, съобщава гл. експерт от Териториалното статистическо бюро – Юг Валентин Точев.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2019 г. се увеличават с 0.7% (32.2 хиляди) спрямо януари 2018 година. Относителният дял на българите е 85.5% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (77.5%) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 4.7 хил., като 56.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.3 броя нощувки.

Приходите от нощувки в област Пловдив през януари 2019 г. достигат 3.1 млн. лв., като от български граждани те са 2.3 млн., а от чужди – 0.8 млн. лева. В сравнение с януари 2018 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 8.6%, като от български граждани то е с 4.2%, а от чужди граждани – с 24.7%.

През този януари в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.1%. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 21.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 28.9%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо януари 2018 г. с 1.2 процентни пункта.

Leave a Comment