На 18 март Съветът на ЕС по земеделие ще обсъди Регламента за стратегическите планове

BASF

сградата на ЕК в БрюкселСъветът на ЕС по земеделие и рибарство ще заседава на 18 март в Брюксел. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., по-специално по Регламента за стратегическите планове, Хоризонталния регламент и Регламента за общата организация на пазарите на селскостопански продукти, съобщиха от пресслужбата на правителството, което днес одобри българската позиция по темите. 

Очаква се да бъдат обменени мнения и по темата за биоикономиката въз основа на формулирани от румънското председателство въпроси.

Словенската делегация, подкрепена от България, Хърватия, Кипър, Гърция, Малта и Португалия ще представи общ документ относно необходимостта от по-голяма финансова подкрепа за дребномащабния крайбрежен риболов по линия на новия Европейски фонд за морско дело и рибарство след 2020 г.

Leave a Comment