Днес започва приемът за изграждане и оборудване на малки мандри

BASF

кашкавал на малка семейна мандраОт днес, 18 март, започва приемът на заявления за получаване на държавна помощ за изграждане на мини мандра или закупуване на временен обект за преработка/обработка на сурово мляко с необходимото оборудване. До края на 2019 г. ще бъдат подпомогнати с 1 милион лева проекти на животновъди, а през 2020 г. бюджетът на помощта ще е 500 хил. лв. Общият бюджет по тази държавна помощ (за 2019 и 2020 г.) е 1,5 млн. лв.

Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия, чиито персонал е по-малко от 250 души и чиито годишни приходи са по-ниски от 50 млн. евро и/или са с годишен баланс от 43 млн. евро. 

Наред с изискванията животновъдите да са вписани в регистъра на земеделските стопани по Наредба 3/1999 г. и да имат регистриран в БАБХ животновъден обект, от кандидатите се изисква още да са вписани по Наредба 26 за извършване на директни доставки на храни. Те не трябва да са в затруднено финансово състояние, не трябва също така да са в процедура по несъстоятелност или вече да са обявени в несъстоятелност, или в ликвидация, не трябва да имат задължения към държавния бюджет. Кандидатите не бива да са и свързани лица. 

Ще се подпомагат както индивидуални заявители, така и групи и организации.

Ще бъдат подпомогнати проекти, при които се обработва/преработва от 200 до 1000 литра мляко дневно. При строително-монтажни работи (за изграждане на мини мандра) лимитът на проекта е 470 лв./кв.м. и не повече от 25 000 лв. 

За изграждане на площадки за позициониране на мобилен фургон и хладилни съоръжения с или без ел и ВиК инсталации лимитът е 134 лв./кв. м., но не повече от 8 500 лв. 

За основен ремонт на съществуваща сграда лимитът е 244 лв./кв. м., но не повече от 13 000 лв. 

За закупуване на оборудване при капацитет на мандрата от 250 литра сурово мляко на ден проектът на кандидата не бива да надхвърля 60 000 лв. Ако капацитетът е 500 литра, оборудването не трябва да струва повече от 90 000 лв. В случай, че оборудването е за преработка на 1000 литра сурово мляко се изисква максималната му стойност да е 95 000 лв. 

Leave a Comment