Проверка на БАБХ в Ямболско установи две болести във ферми

BASF

кравиЕпизоотологът от Областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол извърши проверка в регистрирани животновъдни ферми и установи две болести – Мукозна болест по говедата и Пастьорелоза. Диагнозите са доказани в Националната референтна лаборатория, съобщиха от БАБХ. 

Установено е, че не се полагат адекватни грижи за животните, поради което са се проявили и констатираните заболявания. В тях е наблюдавана смъртност при животните, за която ОДБХ-Ямбол е взела мерки веднага след като е била сигнализирана. 

В единия от случаите не е спазена процедурата за уведомяване на официалните власти при съмнение за заразна болест по животните. Дирекцията в Ямбол е получила сигнала със закъснение и той е дошъл от странични лица, не от самия животновъд или от регистрирания ветеринарен лекар. 

Държавната програма за профилактика и борба срещу болестите по животните предвижда мерки срещу тези заболявания, които са за сметка на техните стопани. За целта те следва да се обърнат към регистрираните ветеринарни лекари, с които са сключили договор за обслужване на фермите им. 

Leave a Comment