73% от земеделците са съгласни да заплатят такса от 0,75лв. за защита от градушки

Изследване на Алфа Рисърч показва широка подкрепа сред земеделците за необходимостта от пълна защита на обработваемите земи в България срещу градушки. 89% от анкетираните във всички области на страната заявяват, че са съгласни да се осигури 90%-ва защита с помощта на самолети.

Изследването чрез стандартни телефонни интервюта е проведено в периода 8-15 януари сред 607 земеделци, които представляват 11% от стопаните с обработваема земя и трайни насаждения. Най-голям е броят на анкетираните от Пловдив, Хасково, Добрич, Бургас, Сливен и Плевен.

 

Най-широка подкрепа за инициативата идва от областите Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Ловеч, Перник, Търговище и Шумен, където 100% от допитаните са изразили съгласие за осигуряване на защита по самолетния способ. Относително по-слаба е подкрепата за разширяването на обхвата и въвеждането на самолетен способ за защита в областите Бургас, Силистра, Русе и Ямбол. Въпреки наличието на известна разлика, одобрението за тази мярка също доминира категорично – между 72% и 78%.

Анкетираните земеделски стопани са очаквано малко по-резервирани към заплащане на такса за осигуряване на допълнителна защита. Като цяло сумата от 75 ст. на година за декар обработваема земя е приемлива за мнозинството от тях – 73% заявяват, че биха я заплащали, за да осигурят допълнителна защита за насажденията си.

13

  • Най-голяма готовност за заплащане на таксата проявяват притежателите на земи в областите Търговище, София област, Кърджали, Пазарджик. Най-малка подкрепа за инициативата има в областите Видин, Ямбол и Плевен.
  • Готовността за заплащане на допълнителна такса е в обратна зависимост от големината на притежавана земя. Най-висока е тя сред най-малките земевладелци – тези, които имат до 20 декара (77%). Сред най-едрите (с над 1000 декара земя) готовността спада до около 2/3 – 63%.
  • 12

Общият извод от проведеното проучване е, че е налице високо одобрение сред земеделските стопани към разширяването на територията за защита от градушки в страната и преминаването към самолетен способ за защита. Три четвърти от тях изразяват готовност да участват в този модел като заплащат 75 стотинки годишно на декар обработваема площ. Ако мярката бъде адекватно мениджърски и организационно въведена и покаже своята ефективност, това не само ще затвърди регистрираната позиция на земеделските стопани, но и ще има косвено позитивно въздействие върху цялостните им нагласи към водената от Министерството на земеделието, храните и горите политика.

Leave a Comment