След 2021 г.: Повече еко – повече субсидии

BASF

Лозана Василева„Зелената архитектура ще бъде във фокуса на Съвета на министрите на земеделието в ЕС през април“. Това стана ясно от думите на заместник-министър Лозана Василева по време на среща със земеделски производители в Плевен.

Според предложението на Европейската комисия за новата Обща селскостопанска политика „Зелената архитектура“ е наборът от екологични изисквания, които фермерите трябва да следват. Друг важен момент са еко схемите, които държавите членки трябва да създадат в директните плащания. Те трябва да отразят националните особености на всяка страна. Предвидено е еко схемите да бъдат доброволни за земеделските стопани.

На срещата Василева разясни важността на въпроса, тъй като 30% от средствата по Развитие на селските райони (РСР) са обвързани с еко и климат плащания.

Подобни информационни срещи между ръководството на МЗХГ и земеделците предстоят в:

Перник – на 10 април, 14 часа, в Комплекс „Дворец на културата“ – малък салон 

Смолян – 11 април, 11 часа, в сградата на областната администрация

Пазарджик – 12 април, 10 часа, Младежки дом на ул. „Екзарх Йосиф“6

Благоевград – 16 април, 10 часа, зала 22-ри септември в сградата на общинска администрация

Стара Загора – 18 април, 10 часа, в сградата на общинската администрация

Бургас – 19 април, 11 часа, сградата на областна администрация

Тази година предстои заснемането на територията в област Плевен  за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели.

Към момента са направени  43 720 кв. км самолетни и сателитни снимки за актуализацията на Цифровата ортофотокарта  или около 40% от територията на страната.

Leave a Comment