Земеделските министри на ЕС ще дискутират „позеленяването“ след 2020 г.

BASF

земяНа заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 15 април, министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г.

Фокусът този път ще е върху темата за зелената архитектура от Регламента за стратегическите планове за ОСП.

Очаква се да бъдат обменени мнения по селскостопанските аспекти на съобщението на ЕК „Чиста планета за всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика”, както и по доклада на Оперативната група за селските райони на Африка въз основа на формулирани от Румънското председателство въпроси.

Делегацията на Нидерландия ще представи информация относно действията на ЕС срещу обезлесяването и деградацията на горите, а ЕК ще информира Съвета относно проведената на 5 април в гр. Букурещ Конференция на високо равнище за изследвания и иновации в селското стопанство.

Leave a Comment