За 30 дни ще бъде забранен уловът на бели пясъчни миди

BASF

миди - бяла пясъчна мидаЗа 30 дни, докато трае размножителния им период, е забранен уловът на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море. Това пише в уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите.

Забраната е с цел опазване и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от бели пясъчни миди.

Всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт могат да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Leave a Comment