Цените на земеделската земя от 400 до 2000 лв./дка

BASF

Стайко Стайков и Галина Пейчева

Защо не можем да очакваме големи промени при цените на земеделската земя? Първо, нямаме сигурност каква ще е следващата ОСП. Очакваме нов поземлен закон, който вече се готви 2-3 години. Няма комасация на земята. Няма подобрения на хидромелиорациите. Затова и няма как да има големи инвеститори у нас, заради които да се поручи рязък скок на цената на земеделската земя. 

Така, както не се очаква рязко поскъпване на нивите, така не може да се прогнозира и криза.

С тази обосновка за спокойния поземлен пазар започна презентацията си по темата за цените на земеделските земи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. Това се случи на организирания от асоциацията семинар за журналисти. 

Стайков каза, че не е новина фактът, че най-скъпата земя в област Добрич. 

От двете таблици ще вижда, че ако в област Добрич през 2017 г. земята е струвала 1600-1800 лв./дка, то през 2018 г. сделките са били за 1555-2000 лв. 

Данните показват, че в област Пловдив например няма промени – и през двете години цените на нивите са се движели между 800 и 1000 лева. 

Най-евтина е земята в област Кърджали и особено в Свиленград – между 400 и 600 лева. Също така и в Хасково – от 600 до 850 лв. Причината е, че земята в двете области е изключително разпокъсана е.  

Цени през 2017 г.

Цени през 2017 г.

Цени на земеделската земя през 2018 г. по данни на БАСЗЗ

Цени на земеделската земя през 2018 г. по данни на БАСЗЗ

 

 

 

Leave a Comment