Климатично бедствие в Монголия заплашва скотовъдния поминък

BASF

монголциМонголите и техните животни от векове са живели в степта. И въпреки че степта може да изглежда като огромно и отворено пространство, над 60 милиона животни пасат на пасищата му. Животновъдството е най-важният източник на поминък в Монголия и единственият източник на доходи за 35% от домакинствата, посочват в своя публикация от ФАО. (По територия Монголия е около 15 пъти по-голяма от България – б.р.)

Климатичните условия на Монголия – много горещо и сухо лято, и много студена зима – затрудняват живота на пастирите. През последните две десетилетия изменението на климата създава зуд. С тази дума местните наричат бедствието от много тежка зима, предшествана от горещо и сухо лято. Заради явлението зуд през зимата животните не могат за открият трева под снега и често умират от глад. 

По време на зуд земята замръзва. Лошото изпасване през летните месеци не позволява на животните да натрупват необходимите за зимата мазнини, поради което голям брой животни умират от глад или студ.

Когато стадата на пастирите се стопят заради кумулативното въздействие на зуд, много от тях заминават за градовете. Те живеят в юрти в покрайнините, липсва функционираща инфраструктура и не могат да се освободят от порочния кръг на бедността.

Монголците оцеляват благодарение на продажбата на кашмир. Кашмирът е изключително меката вълна около слабините на козите, които живеят в Хималаите и издържат до минус 40 градуса.

През последните две години ФАО е изпълнила четири програми за спешна помощ, за да отговори на тежките последици от зуда и да се опита да смекчи опустошителните последици за най-бедните животновъди. Организацията по прехрана и земеделие към ФАО снабдява скотовъдците с фураж за зимата – със зърно и сено.  

Leave a Comment