Задава се Закон за трюфелите заради опустошаването на горите

BASF
трюфелЦенният вид гъби ще се събират в определи срокове след заплащане на такса в ИАГ и след обучение

Депутати от ВМРО внесоха в парламента проект на Закон за трюфели. Мотивите за създаването на този нов норматив са опустушаването на естествените находища на тази гъба у нас чрез неправилното й изваждане от събирачи, което намалява богатството на горския генетичен фонд на България. Търсачите на трюфели използват обучени кучета, големи лопати и дори рало, за да се сдобият с ценните гъби вместо да прилагат щадящи технологии. 

Депутатите мотивират създаването на законопроекта и с наложената вече практика на държавните горски стопанства да отдават под наем горски терени, в които има находища на трюфели. Горските власти обаче не се интересуват как се експлоатират наетите територии и въобще не извършват контрол. Нещо повече. Според депутатите някои служители в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) толерират окрупняването на горските територии и създават условия за монопол в тази дейност, въпреки че в Закона за горите пише, че ползването на гъби, когато не представлява стопанска дейност, се извършва свободно и безвъзмездно. 

В законопроекта за трюфели са изброени 7-те вида, които се срещат в нашите гори. За всеки вид е определен срок, в който гъбите могат да се събират след получаване на разрешителен документ. Разрешителното се издава след заплащане на такса към Изпълнителната агенция по горите и след представяне на удостоверение за правоспособност, издадено от съсловна организация, която организира обучителни курсове.

За Бял трюфел разрешеният период е 15 септември – 15 януари; Зимен бял трюфел 15 декември – 15 април; Черен летен трюфел 1 май – 31 август; Черен зимен трюфел (Tuber brumale) 1 декември – 31 март; Черен зимен трюфел (Tuber melanosporum) 1 декември – 31 март; Гладък черен трюфел 15 септември – 15 януари.

Периодите на зреене на трюфелите трябва да се спазват и от производители на култувираните гъби.

Събирането на трюфели извън посочените периоди ще се санкционира с 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лв. 

Изкупуването на трюфели извън разрешението срокове, които за тях се удължават с 10 дни, също подлежи на глоба. 

Законопроектът указва и начинът, по който ще се добиват гъбите – с куче търсач и с малка лопатка. 

Leave a Comment