БАБХ възбранява агнешко от Северна Македония с нечетлив печат

BASF

агнешко в "Слънчеви лъчи"При извършване на проверки на място в обектите за търговия с храни на агнешко трупно месо от Северна Македония, дистрибутирано директно до получатели в България, БАБХ възбранява месото с нечетлива здравна маркировка, съобщиха от агенцията. Изявлението е заради недоволството на овцевъди, според които македонското месо влиза у нас с 20 на сто по-ниска цена. Според Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) търговците от съседната държава са внесли у нас 80 тона и имат намерение да увеличат количеството. От НОКА смятат, че първоначалното намерение е било македонското агнешко месо да се потреби от гръцкия пазар, но по някаква причина то не е одобрено и затова е влязло в България. Нашите овцевъди се надяват да продадат за Великден общо 200 тона месо, което ще е по-малко в сравнение с предишната година.

От БАБХ обясняват, че България има Гранични инспекционни пунктове (ГИП), одобрени за внос на опаковани храни. Пратките агнешко трупно месо постъпват в ЕС през граничен пункт в Гърция, тъй като няма одобрен български ГИП. Те се придружават с ветеринарен здравен сертификат издаден от компетентните органи в Северна Македония. При постъпване на пратките агнешко месо на ГИП, официалните компетентни органи в Гърция извършват физическа и документална проверка за съответствие, след което генерират в единната електронна европейска системата „TRACES“ единен ветеринарен документ за въвеждане (CVED), съдържащ информация от ветеринарния здравен сертификат. 

Предлаганото в търговската мрежа на територията на България трупно агнешко месо от Северна Македония е маркирано с печати, които съдържат информация за регистрационния номер  на обекта (кланицата), одобрена да извършва търговия с Европейския съюз (ЕС). 

Предварително опакованото агнешко месо се разпространява в търговската мрежа етикетирано, съгласно изискванията на пряко приложимото европейско законодателство по отношение на етикетирането и представянето на храни. Част от задължителните реквизити при етикетирането на месото е обявяването на произхода му.

Leave a Comment