Правителството одобри стратегия за аграрна цифровизация

BASF

дронПравителството одобри Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на България, която бе публикувана за обществено обсъждане в началото на февруари т.г. 

Документът е част от пакета, свързан с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.

Прочети още: Стратегия за цифрово земеделие залага държавна инвестиция в 260 метео станции

Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват. Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

Leave a Comment