Чавдар Маринов: Моделът се променя! Аз съм първия зам.-министър издигнат от земеделци

BASF
Работил съм 11 години в ДФЗ и 6 месеца в МЗХГ. Не съм бил и не съм земеделски производител

Чавдар МариновЧавдар Маринов, досега изпълнителен директор на Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци, и съвсем скоро зам.-министър на земеделието, пред Агро Пловдив

Г-н Маринов, срещнахте ли се вече с министър Румен Порожанов? Какво си казахте?

Имах среща с министър Порожанов. Той очаква от мен да подам документите, които утре ще бъдат изпратени в Министерски съвет. Следва публикуване в Държавен вестник. Предполагам, че самото назначаване ще стане по-бързо, защото има ли желание и диалогичност, нещата се получават. 

Как се стигна до вашия избор?

Вчера (7 май) беше изборът на браншовите организации, които се фокусираха върху двама основни кандидати. Това бяха г-н Тодор Джиков от страна на конвенционалното производство и г-н Димитър Петков от страна на биопроизводството. Резултатът от гласуването бе паритет 50 на 50 процента. След дебати, оттегляния и нови срещи се стигна до избор на кандидат, който да обедини двете каузи. Организациите намериха този кандидат в мое лице и единодушно ме подкрепиха. Подкрепата не е само за зам.-министър, а и за негов съветник. Той ще е г-н Джиков. 

Какво ви каза днес министърът?

Разговорът ни бе на четири очи. Министърът каза, че ще се радва да работим заедно и че ще помага. Протегна ръка. Общо взето беше диалогичен, вижда се желание за работа. Надяваме се това да е така, разчитаме на него. Няма нищо по-добро от това браншовите съюзи съвместно с ведомствата да работят заедно. Така е в цяла Европа. Така ще можем да върнем изконните традиции на българското производство на плодове и зеленчуци, картофи, биопродукти. Всичко и животновъдството трябва да се развива.

Г-н Маринов, доколкото съм запозната, вие сте работили в ДФ „Земеделие“ и вероятно се познавате с министъра отпреди да оглавите асоциацията?

Да, работил съм 11 години в ДФ „Земеделие“, 6 месеца в Министерството на земеделието, след което съм изпълнителен директор на Българската асоциация на огранизациите на производители на плодове и зеленчуци. 

На какви позиции бяхте във фонда и в министерството?

Във фонд „Земеделие“ съм започнал от ниво експерт, след това станах старши експерт, главен експерт и за много кратко бях временно изпълняващ длъжността началник на отдел. В министерството бях държавен експерт. Целият ми стаж като държавен служител е бил в сектор Плодове и зеленчуци. 

Едно е когато сте опозиция на министерството, друго, когато сте в управлението. Чували сме изявления от страна на председатели на браншови организации от сектора с революционни идеи за промени, в това число и на начина на подпомагане. Искам да ви попитам какво би било възможно да промените в рамките на вашия мандат като зам.-министър?

Браншовите организации искаме много неща. Някои са по-трудно осъществими, други не са. ролята на администрацията е да намери варианти, които да удовлетворяват всички страни без да се нарушава европейското право и националните норми. Считаме, че има такива вратички, които няма да нарушат общото европейско право, за да се извършва адекватно подпомагане на земеделските производители. 

Какви вратички?

Ще дам един прост пример за допълнително подпомагане, за което браншовите организации настояваме. То ще е вследствие на нелегалния внос, на нелоялната конкуренция от страна на високо субсидираните култури. У нас наистина влизат силно субсидирани продукти, чиято цена е под нашата себестойност. Ние искаме подкрепа срещу представяне на разходооправдателни документи – фактури, извлечения от сметка, доказващи, че са закупени съответните препарати, торове, семена, амбалаж и въобще разходи, свързани с производството. 

Това като държавна помощ ли ще бъде?

Механизмът може да се измисли, но по-скоро наистина ще е като държавна помощ. Ще дебатираме с другите колеги от министерството … Може да е европейско финансиране. Това е едно от исканията, с които влязохме в преговорите. Разбира се, първото бе искането за независим зам.-министър, издигнат от браншовите организации. Такова нещо досега не е правено. То показва ясно обединението на сектора и желанието на администрацията нещо да промени, да приложи нов модел. Знаете, че в Европа браншовите организации са с голяма тежест. Те все по-активно ще участват и у нас. Затова на дневен ред излиза и логичният въпрос какво правим със Закона за браншовите организации. 

Какво правим, наистина?

Това от години стои като нерешена задача. Не казвам, че ние ще го решим. Ще направим съответните консултации и допитвания, но категорично трябва да се работи за този закон. Той е неизбежен.

Ще ви попитам и нещо съвсем конкретно. Доста от браншовите организации в плодовете и зеленчуците често са подчертавали, че е несправедливо животновъдите да получават по-големия дял от бюджета за обвързано подпомагане. Вие какво мислите по въпроса?

Ние не се противопоставяме нито на колеги от животновъдството, нито от зърнопроизводството. Това са важни сектори на селското стопанство. Но в крайна сметка ние сме решили да водим активна политика по балансираност. За по-равномерно разпределение на ресурсите по сектори. Не считаме, че правим нещо нередно затова, че искаме баланс и равнопоставеност. Не гледаме в канчето на другия, казано на жаргон. Просто искаме да стигнем до техните нива на подпомагане. Имаме визия как да бъдат ограничени „чертожниците“ в растениевъдството и виртуалните стада в животновъдството. 

Предстои да се създаде стратегически план за следващия програмен период. И този път браншът, който досега се чувстваше като сирак, ще има свой човек при обсъжданията. Това е доста сериозна отговорност, не смятате ли?

Благодаря за въпроса. Това е най-важната роля на всички зам.-министри и на ръководителите във всички ведомства. Трябва да има проводник, трябва да има защита на всички сектори. Моята цел и задача е да се постарая да защитя максимално секторите на плодовете и зеленчуци, картофопроизводството и биопродуктите, които да намерят своето място в следващия програмен период. Това ще постеле пътя за едно бъдещо развитие на тези сектори и ще ги извади от ситуацията, в която се намират. Ще го направим, за да може нашите деца да ядат чиста храна и да има хора в българските села.

И последен въпрос: Вие земеделски производител ли сте?

Не, не съм. Никога не съм се занимавал с производство.

Пожелаваме ви успех на новия пост!

Благодаря.

Leave a Comment