Средната брутна заплата през 2018 г. е била 1135 лв.

компютърУвеличава се издръжката на живот. По данни на КНСБ за първото тримесечие на годината за четиричленно семейство са били необходими 2442 лева или по 610 лева на човек, което е с 32 лева повече от миналата година.

Увеличението на възнагражденията там, където има колективно договаряне, масово е с между 5% и 10% през миналата година, показва докладът за 2018 г. на синдиката. Към 30 на сто от работещите имат колективен трудов договор. В частния сектор повишението е над 10%. 

Според доклада на КНСБ в 17 от 29 отрасли в промишлеността възнагражденията на служителите са над средното за страната. През миналата година средната брутна заплата е била 1135 лв. Номиналният й ръст спрямо предходната година е 9,4%, а реалният 6,4%. 

В индустрията най-нископлатени остават отрасли от леката промишленост като производство на облекло и обработка на кожи (съответно 672 и 655 лв.). Трайно ниски продължават да са заплатите в ресторантьорството, ветеринарната медицина, охрана и разследване. От тази категория се е е отдалечил секторът „Търговия на дребно“, в който вече са наложени стартови заплати над средната за страната.

Заплатите нарастват с над 10% за персонала в секторите на информационните технологии (10.6%), юридическите и счетоводни услуги (17.8%), архитектурните и инженерни дейности (29.2%).

Най-висока продължава да бъде заплатата за сектора на информационните технологии. Средната брутна месечна заплата в този сектор е 3567 лева. След нея е заплатата в сектор „Въздушен транспорт“ – 3181 лв. и „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ – 2853 лв. 

За 2018 г. България продължава да е с най-ниската работна заплата в ЕС, като брутната е била 580 евро. За сравнение в Германия брутната заплата е била 3880 евро.

Leave a Comment