НСИ: Доходите през януари – март растат с 8%, разходите с 11%

BASF
Разходите за социални осигуровки данъци са се увеличили с 10.2%

париОбщият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и нараства с 8.0% спрямо същия период на 2018 година, съобщиха от националната статистика. За същия период общият разход на лице е 1 403 лв. и се увеличава с 11.0% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Доходът от работна заплата нараства от 792 на 874 лв. (с 10.4%). Доходите от пенсии се увеличават от 380 на 424 лв. (с 11.5%). Доходът от самостоятелна заетост нараства от 94 на 96 лв. (с 2.3%). А доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 41 на 35 лв. (с 14.3%).

Най-много се увеличават разходите за облекло и обувки – с 19,6%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 384 на 423 лв. (с 10.2%). Със същия процент се увеличават и разходите за данъци и социални осигуровки – от 177 на 196 лв.

С 15% по-високи са разходите за свободно време, културен отдих и образование, които от 43 лв. са станали 49 лв. Разходите за здравеопазване се увеличават от 75 на 84 лв. (с 12.0%). А разходите за транспорт и съобщения нарастват от 150 на 170 лв. (с 13.3%). 

Leave a Comment