Пловдивските зърнопроизводители са в готовност за протести заради прибързана проектонаредба

лого НАЗСъюзът на зърнопроизводителите от Пловдив изпрати своето становище до Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в която изразява ясна позиция против Проекта на наредбата за изготвяне на регистър на лицата, чиито дейности са свързани с нефтените продукти. Проектонаредбата е публикувана на сайта на икономическото министерство. Пловдивските зърнопроизводители настояват да не се прибързва с процедурата по обнародване на наредбата, тъй като още текат дискусии за промени в т. нар. Закон за горивата. Те категорично заявяват готовност за протести, ако нормативът стане официален документ.

Ето и становището на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив:

„Във връзка с  публикуването в сайта на Министерството на икономиката на 27.05.2019г. за обществено обсъждане  на Проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи  икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив има следното становище: 

Обсъждането и приемането на тази Наредба в настоящия момент е прибързано и  нецелесъобразно, с оглед обстоятелството, че  в момента  протичат срещи, инициативи и процедури в Министерството на икономиката и др. по сериозни промени на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Безспорно е, че към настоящия момент Законът в действащия вариант предизвиква  сериозно обществено напрежение и поставя нашия бранш в тежко положение, и без  осъществяването на промяна в него, обсъждането и приемането на Наредбата като подзаконов нормативен акт в изпълнение на закона е изцяло неуместно.

Ясната, последователна и категорична позиция на нашата организация е, че този закон  следва  бъде  изменен и допълнен  във вид, който изключва от обхвата на действие земеделските стопани.

Нееднократно нашата организация е предупреждавала за изключително неблагоприятните  последици за земеделските стопани  от влизането на закона  в сила в този си вид, с оглед  наличието на множество административни и финансови тежести за бранша.

Апелът ни е за спешни и адекватни действия с цел промяна на закона в посока на изключване от обхвата на действие на земеделските стопани, като при липсата на такива, заявяваме  своята готовност за ефективни протестни действия.“

 

 

 

Leave a Comment