Вече ще има на пазара на храни „Планински продукт“

Стопанства, които попадат в планински райони, могат да кандидатстват пред областните дирекции по безопасност на храните за получаване на термина за качество „Планински продукт“. Производителите и търговците на храни от 1714 землища, които са дефинирани като планински, ще могат да използват логото:

Логото на "Планински продукт"

Логото на „Планински продукт“

Наредбата за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ е публикувана в днешния 45-ти брой на „Държавен вестник“ от 7 юни 2019 г. 

За да ползват за продукцията си термина за качество „планински продукт”, както и логото, стопаните трябва да са регистрирани като земеделски производители по Наредба 3 от 1999 г.  и в БАБХ по Закона за храните. 

„Планински продукт“ може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба № 26. Също така производителите ще бъдат вписани в нов регистър на производителите на планински продукти, който ще е публикуван на интернет страницата на МЗХГ. 

За продукти, произведени от животни, стадото трябва да бъде отглеждано в планински район и да прекара най-малко последните две трети от живота си в този район. За целта съществуват ограничения и за произхода на фуражите, които следва да бъдат главно от планински райони. Терминът „планински продукт“ може да се използва и за пчелни продукти, ако пчелите са събирали нектар и полен само в планински райони.

За да получат правото да използват термина за качество, стопаните трябва да подадат заявление в съответната областна дирекция по безопасност на храните. Инспекторите извършват документална и проверка на място. Ако кандидатът отговаря на изискванията, той получава удостоверение за съответствие на продукта. БАБХ информира Министерството на земеделието, храните и горите за издаденото удостоверение, след което производителят се вписва служебно в публичния регистър на производителите на планински продукти, който се поддържа на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Leave a Comment