Кои хибриди рапица препоръчва Corteva agriscience™ за предстоящата кампания

BASF
Компанията фокусира вниманието на земеделците върху предимствата на нискостъблените хибриди от MAXIMUS продуктовата линия

От 3 юни 2019 г. фирмите Pioneer, Dow и DuPont вече не съществуват в правния мир. Официално те вече са Corteva agriscience ™. Акциите на новата компания започнаха да се търгуват на Нюйоркската фондова борса от същата дата. Corteva agriscience ™ генерира около 14-15 милиарда долара оборот с основните си продукти – семена и препарати за растителна защита, без да се занимава с други дейности. Посветена е изцяло на земеделието, съобщи миналата седмица пред фермери в Старозагорски минерални бани Иван Дражев, продуктов мениджър на Corteva agriscience ™ в България. Срещата бе организирана за представяне на най-новия каталог с хибридите рапица на Corteva Pioneer за 2020 г. и ново поколение продукти за растителна защита. Брандът Pioneer за семената ще остане, уточни Иван Дражев.

Иван Дражев, Пионер, Кортева

Генетиката на Corteva Pioneer е надеждна, защото осигурява висок и стабилен добивен потенциал. Той се формира от 5 параметъра, поясни Дражев. Това са брой растения рапица на един квадратен метър, които нормално би трябвало да са от 35 до 45; брой шушулки на растение – от 170 до 250; брой шушулки на кв. метър – от 6500 до 11 000; брой семена в една шушулка от 14 до 16; абсолютната маса между 4,5 и 5,5 грама на 1000 семена. „Нашите хибриди покриват всичките тези критерии. Разнообразието им е в широк диапазон спрямо срока на зреене, климатичните условия, типа почва, срокове на сеитба – от средата на август до първата десетдневка на октомври, технологията на отглеждане – конвенционална и Clearfield, хабитус на растенията – нискостъблени и високостъблени.“

Защо нискостъблените хибриди се предпочитат в Унгария?

„В много отношение нискостъблените хибриди превъзхождат високостъблените и като пример мога да дам Унгария, където около 60% от рапичните посеви с хибриди на Corteva Пионер са с нискостъблени хибриди“, информира продуктовият мениджър.

Сред специфичните предимства на тези хибриди той отбеляза на първо място установения факт, че хибридите образуват повече разклонения. Шушулките им имат  повишена устойчивост на разпукване. Те узряват едновременно и равномерно. Масленото съдържание в семената е високо. Те са 100% самоопрашващи се, тоест притежават 100% фертилност, но заедно с това имат повишена студоустойчивост и толерантност към икономически важните болести. Най-важната болест при рапицата е Фома. Тя започва да се развива от есента и ако не се вземат адекватни мерки, напролет степента на инфекция може да е много по-висока и пръскането да не е толкова ефикасно, особено ако има вече унищожена листна маса. В определени хибриди на Пионер има устойчивост на Фома, но това не дава 100% гаранция за пълна устойчивост, а осигурява намалено ниво на нападение.

Лабораторни анализи на семената, извършени в Германия, са показали, че масленото им съдържание е в рамките на 45 до 47,4%. Това е резултатът от проби от 40 демо опита, направени през 2017/2018 г. в България. „Той показва, че при нас няма големи разлики“, обобщи Иван Дражев. 

Немската лаборатория е анализирана и съдържанието на протеин в мострите семена от опитите. Осреднено, от тези 40 проби, най-високото съдържание протеин е било при MAXIMUS® хибрида РХ113.

И още плюсове на ниските рапици

Няколко важни предимства на нискостъблените хибриди, които водят до допълнителни бонуси, изброи Иван Дражев.

Първо, при тях се прилага ранна сеитба. Нискостъблените хибриди покълват и поникват малко по-бавно спрямо високостъблените, ефектът от което е по-равномерно и по-добро вкореняване на културата.

Второто предимство е, че имат по-слабо нападение на неприятели заради по-бавната вегетация през есенния период, при която те могат и въобще да не бъдат нападнати от неприятели.

Третото е, че имат подобрена студоустойчивост. Причина за нея е по-мощно развитата коренова система, която стига по-надълбоко в почвата спрямо високостъблените хибриди. Интензитетът на формиране на кореновата система е 19-28% по-бърз от високостъблените. Именно това води до подобрена студоустойчивост и сухоустойчивост, по-добро усвояване на хранителните вещества от по-дълбоките слоеве, по-лесна адаптация към различни почвени типове. Оттук идват и другите два плюса – нискостъблените се развиват добре и на по-неплодородни почви, и притежават максимална устойчивост на полягане.

Нискостъблените хибриди формират по-малка вегетативна маса, което води до по-лесно пръскане и торене, оттам и до по-малък разход на горива при третиране и жътва, и по-висока скорост на техниката. По-лесна е подготовката на почвата за следващата култура.

В добавка има и друго предимство: не е нужно да се прилага регулатор на растежа както наесен, така и напролет. Това означава спестени средно между 4 и 6 лева при две пръскания с растежни регулатори.

Нискостъблените хибриди образуват повече разклонения, дават повече шушулки и съответно има повишаване на добива. Избягва се рискът от по-бързо развитие и дори от прерастване на рапицата наесен в случай, че времето е топло и има достатъчно влага.

„Не ви казвам: Не отглеждайте високостъблени хибриди. Казвам ви: Опитайте нискостъблените и няма да се разочаровате“, посъветва фермерите продуктовият мениджър.

НОВИ ТОРБИ

За 2019 г. Corteva agriscience ™ променя торбите със семена, информира продуктовият мениджър. До миналата година в една опаковка е имало 2 милиона семена. Фирмата е решила да приложи наложения стандарт и вече във всяка торба има по 1,5 милиона семена. Опаковките ще бъдат на много конкурентна цена.

Хибридите MAXIMUS ®

PR44D06 е най-старият хибрид. Тази година му е последна и на негово място догодина ще дойде нов, по-добър хибрид. PR44D06 е за ранна сеитба, със стабилен и висок добивен потенциал. „За всички наши хибриди препоръчваме сеитбена норма от 50 семена на квадратен метър. Но винаги гледайте каква е абсолютната маса на семената, тъй като 50 семена при 5 грама тегло са 250 грама сеитбена норма на декар, а ако тежат 4 грама нормата е 200 грама/декар. Затова, когато сеете, винаги гледайте каква е абсолютната маса, тя е написана от долната страна на торбите (TKW)“, обърна внимание Дражев.

Друго, върху което той насочи вниманието на фермерите е, че повечето от тях неправилно предполагат, че семената, които са по-едри, имат по-добра кълняема енергия. „Мога да ви кажа, че това не е вярно. Моето наблюдение е, че семена с по-ниска абсолютна маса имат по-бързо покълване и поникване отколкото по-тежките семена, тъй като ако масата е по-висока, им е необходима повече влага, за да покълнат и поникнат“, опроверга масовата заблуда продуктовият мениджър.

Хибридът РХ113 е по-ново поколение и има ген за устойчивост на Фома. Студоустойчивостта му е по-добра. Дражев посъветва земеделците, ако в предходни години сте имали нападение на Фома, да изберат РХ113 и така да спестят поне едно пръскане с фунгициди. Този хибрид е подходящ и за ранна, и за късна сеитба.

За технологията Clearfield Иван Дражев отбеляза, че тя е била внедрена при рапицата, тъй като срещу някои плевели доскоро не е имало решение за растителна защита. Плевелите, които не е било възможна да се контролират, са кръстоцветните див синап и дива ряпа. „Но вече имаме препарат, който се справя с проблема и може да се ползва както в конвенционалната, така и в Clearfield технологията“, разкри той.

За отглеждане на нискостъблени Clearfield хибриди Corteva agriscience ™ препоръчва PX125CL, който е най-ранният при тази технология. Той е с висок добивен потенциал и с високо маслено съдържание в семената. Късното възстановяване на вегетацията напролет и късният цъфтеж предпазват растенията от пролетни слани и ниски температури. Подходящ за отглеждане върху силно заплевелени полета.

Високостъблени хибриди

Най-ранният хибрид, който също е ветеран, е РТ234. Характерното за него е, че има много бърз растеж напролет след презимуване. Притежава високо ниво на неразпукване на шушулките и има отлична адаптивност за отглеждане в различни райони в страната, при различни почвени условия. Този хибрид е препоръчван за отглеждане в Южна България, където условията са по-сухи.

Най-отглежданият хибрид на Пионер за миналата година е РТ264. Той има изключителен добивен потенциал и най-висока устойчивост на разпукване на шушулките сред конвенционалните хибриди с марката Pioneer. РТ264 е изключително за интензивна технология на отглеждане. Хибридът става и за късна сеитба, без опасност от измръзване.

По предпочитания среднокъсният хибрид РХ225 се подрежда веднага след  РТ264. Той има много бърз старт на развитие през есента и също е с висока устойчивост на разпукване на шушулките. Хибридът притежава повишена толерантност на болести, на първо място към Фома. Ако по една или друга причина земеделците закъснеят със сеитбата, след 15 септември те могат да засеят безпроблемно този хибрид, защото бързо ще покълне и поникне, и до зимата ще достигне фаза розетка.

Нова селекция

„Нова селекция се вкарва в практиката, ако даден хибрид превъзхожда най-добрите конкурентни и наши стандарти с минимум 2-3%. Новите хибриди се изпитват във всички европейски държави и се регистрира добивният им потенциал. Миналата година предложихме три нови хибрида, следващо поколение, което превъзхожда внедрените в практиката хибриди“, информира Дражев.

Хибридът РТ271 е с повишен добивен потенциал и при всички положения превъзхожда РТ264, поне с 2%. Има много добра устойчивост на полягане и на Фома, както и на преждевременно разпукване на шушулките. Това е хибрид за интензивна технология на отглеждане. Подходящ е за късна сеитба.

(Corteva agriscience ™ препоръчва за интензивно отглеждане от по-старите хибриди РТ264 и донякъде РТ225, а за екстензивна технология РТ234 и донякъде РТ225. За новите хибриди съветът е да се отглеждат по интензивен способ.)

Хибридът РТ275 е с най-висок добив у нас измежду конвенционалните хибриди на Pioneer-Corteva. Той е с подобрена устойчивост на студ и на полягане, както и на преждевременно разпукване на шушулките. Подходящ за късна сеитба, и за интензивна технология.

Clearfield при високостъблени хибриди

Хибридът PT228CL е от старата генерация и вероятно ще остане още една, две години в практиката. При него е характерно бързо изпускане на влагата, ранно и едновременно узряване, лесен контрол за всички плевели с регистрирания хербицид за приложение. Растенията могат да се третират безпроблемно от кръстоска до фаза бутонизация. Прозорецът на приложение е широко отворен. „Гледайте фазата на плевелите. Основно правило е, че колкото в по-ранна фаза третирате плевелите, толкова по-добре, защото бързо ще унищожите плевелите, рапицата ще тръгне нагоре, ще закрие междуредовите пространства и под тяхната сянка няма да порасне нищо“, вметна Иван Дражев. Този хибрид е подходящ за ранна и за късна сеитба.

Хибридът PT200CL е адаптиран за различни климатични условия. Той може да се отглежда при по-пестелива, екстензивна технология. С по-малко средства за пръскане и торене фермерите могат да получат сравнително добър добив. Този хибрид е подходящ както за ранна, така и за късна сеитба.

Най-новият Clearfield хибрид, внедрен в практиката, е PT279CL. Той е с най-високия добивен потенциал при тази технология сред хибридите внедрени в листата на Corteva Pioneer. Има подобрена устойчивост на Фома, много добра устойчивост на полягане, толерантен е и на синя китка. „Толерантност означава, че земеделската култура и синята китка могат заедно да се развиват и съжителстват, като синята китка няма никакво негативно развитие върху рапицата“, уточни продуктовият мениджър.

Хибриди за 2020 г.

Най-новата селекция рапични хибриди ще се внедри в практиката през 2020 г. РТ293 вероятно ще замени РТ234. Има по-висок добивен потенциал от него. На скрининг опитите през 2018 в няколко европейски държави, в това число и в България, той бие по добиви най-добрите до момента конвенционални високостъблени хибриди, които се засяват у нас. Хибридът РТ293 вече е заявен за семепроизводство. Главните рапични държави в Европа са го харесали и заявили за 2020 г., включително Русия и Украйна. Той е средноран, а добивният му потенциал е с 3% по-висок от най-добрите стандарти. Подходящ е за интензивна технология. Средното масленото съдържание е по-високо от 47%. Притежава много добра толерантност на Фома.

Хибридът РХ131 ще замени PR44D06. Той е средноран нискостъблен конвенционален хибрид от линията MAXIMUS®. Средният му добив превъзхожда с 5% най-добрите стандарти от последните 3 години. Има много добра толерантност на Фома.

Растителна защита

За контрол на широколистни плевели Corteva agriscience ™ предлага трикомпонентния хербицид Галера™ Супер, който контролира всички едногодишни широколистни плевели плюс паламида. Не контролира единствено синап и дива ряпа. Не бива да се третира срещу плевели, когато рапицата е формирала видим цветен бутон. Ако този хербицид е приложен напролет, следващата култура трябва да е пшеница, предупреди Иван Дражев. Това не важи, ако Галера е приложена през есента.

Вегетативният хербицид Лонтрел® 72 СГ за разлика от Галера Супер не хваща див мак, черно куче грозде, звездица. Не въздейства и на див синап и дива ряпа. Този хербицид може да се използва още при пшеница, царевица, лук, зеле, фуражно и захарно цвекло.

Срещу неприятелите по рапица Corteva agriscience ™ препоръчва инсектицидите Релдан™ 22 ДМ и Дурсбан™ 4 ЕК.

Leave a Comment