С още 9 млн. евро по мярка 7.2 ще бъде финансирано обновлението на училища по 22 проекта

спортен салон в училищеКомитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри предложението за увеличаване на бюджета по процедурата „Училище: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия“ по подмярка 7.2 от ПРСР.

С добавените 9 084 649,68 евро (17 767 757,84 лева) ще се финансират още 22 проекта, които са получили минимална оценка от 5 точки.

Така общият размер на бюджета по процедурата да бъде увеличен на 32 622 126,93 лева, съответстващи на 16 679 684,49 евро.

До 1 юли в земеделското министерство ще се приемат писмени предложения и коментари по предложението.

Leave a Comment