Брашнеста мана обхвана лозя, праскови и зеленчуци. Не се бавете!

Галин Ганчев

Галин Ганчев

Лозарските села в Родопската яка пламнаха още от края на миналата седмица от оидиум (брашнеста мана – б.р.), съобщи Галин Ганчев от БАСФ. Съчетанието на влага и топло време е провокирало бързото развитие на гъбната болест. „Широко застъпено мнение е, че като се вдигнат температурите на 32-35 градуса, оидиумът ще се стопира. Това не е така“, коментира експертът.

Той предупреди, че трябва спешно да се влезе в лозовите масиви и да се проведат поне три сгъстени – през 5 дни, третирания със системни продукти. Ефективни срещу брашнеста мана са Вивандо и Серкадис, които трябва да се редуват. „Със силни продукти заразата ще може да се спре. Вече има налеп по зърната, а на следващия етап семката ще вкорковее и ще се оголи. Такова грозде не е годно за пазара. Може да се ползва за производство на вино, но то ще бъде с влошен вкус и с неприятен дъх“ описа последствията специалистът по растителна защита.

Някои стопани искат да се застраховат с двойни дози системни фунгициди, но според Ганчев от това няма полза. Серкадис на 15 мл на декар и  Вивандо на 20 мл са напълно достатъчни.

Производителите на зеленчуци също трябва да прегледат полетата, тъй като и там брашнестата мана вече има разпространение. „Сигнум, Вивандо и Колис са регистрирани при зеленчуците за справяне с тези проблеми. Дозата на Вивандо е 30 мл, на Колис на 50 мл. Сигнум в доза 100гр-150гр, гарантира едновременното опазване на зеленчуците и от сиво гниене. Продуктите трябва да се редуват, за да имат оптимално действие срещу болестите“, предупреди Ганчев.

Коста Петров

Коста Петров

„При нектарината в Сливенско се наблюдава силно нападение от брашнеста мана“, информира още Коста Петров от сдружение „Българска праскова“. Серкадис в 15 мл на декар може да спре заразата при прасковите, по думите на Галин Ганчев.

Специалистът от БАСФ допълни, че стопаните не трябва да изключват риска от обикновена мана, тъй като през нощта температурите падат до 18-20 градуса и са благоприятни за развитието на тази болест.  Той препоръча срещу обикновената мана Делан Про, Орвего, Акробат и Сориал. Делан Про се ползва само при лозя и овощни, уточни Ганчев. При лозята дозите са: Делан Про 300 мл/дка, Орвего 80 мл/дка, Акробат 200 гр./дка и Сориал 300 мл/дка.

При зеленчуци Орвего е 70 мл/дка и Акробат R (с мед) е 250 мл.

Продуктите за обикновена и брашнеста мана могат да се смесват.

Leave a Comment